Periodeplan for 4./5.-klasse ~ skoleåret 2016/2017

 

Uke Tema Fag
33 – 37 Ur-yrkene: bergmannen Norsk/geografi
38 Prosjektuke: høstmarkedet  
39 Avslutte norskperiode.
Studentbesøk fra RSH
 
40 Høstferie  
41 – 44 Matematikk; de gamle målene: vekt Matematikk
45 – 48 Ordklasser. Diktat. Egne tekster. Norsk
49 – 51 Julespill Norsk/Drama
51 – 52 Juleferie  
1 – 4 GT: Fra Seths barn og Abraham, frem til år 0/Jesu’ fødsel. Historie/RL
5 – 8 Zoologi Naturfag
9 Vinterferie  
10 – 14 Innføring i brøk Matematikk
15-16 Påskeferie  
17 – 20 Innføring i notelære Musikk
21 – 24 Mål og vekt; metrisk system, hulmål Matematikk
25 Gjøre ferdig. Siste skoledag 20. juni  

* Endringer kan absolutt forekomme!

Aktuelle datoer for 4.5. klasse fra skoleruta 2016/17

 

August 11dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Onsdag 17. Skolestart Alle 10.00-13.00 33

 

September 22 dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Lørdag 3. Ringeriksdagen Fau /lærere 10.00-14.30 35
Mandag 5. Foreldremøte 4./5. klasse 18.00-20.00 36
Tirsdag 6. FAU Klassekontakter 18.00-20.00 36
Fredag 9. Orienteringsdag Alle 09.00-15.00 36
Søndag 25. Høstmarked Alle Se ukemelding 38
Mandag 26. Fri grunnet høstmarkedet     39
Fredag 30. Månedsfest Alle Se ukemeldingen 39

 

Oktober 16dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
03.10- 7.10 HØSTFERIE Alle   40
Tirsdag 11. Motsprøve 2. - 7. klasse 09.00 – 13.00 41
Tirsdag11. FAU Klassekontakter 18.00 – 20.00 41

 

November  22dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Tirsdag 1. Felles foreldremøte Alle 18.30-21.00 44
Torsdag 10. Lanternevandring Barneskolen / Barnehagen Se ukemelding 45
Tirsdag 15. Månedsfest m/ suppe fra kl. 16 Alle 17 – 18 46

 

Desember 16dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Søndag 4. Adventshage Småklasser/Barnehagen Se ukemelding 48
Tirsdag 6. FAU Klassekontakter 18.00-20.00 49
Onsdag 21. Siste dag før juleferien Alle slutter kl.13.00   51
Avslutning m/foreldre på kvelden Alle Se ukemelding 51

 

Januar 20 dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Onsdag 4. Første skoledag etter ferien Alle 09.00- 1
Tirsdag 10. FAU Klassekontakter 18.00-20.00 2
Dag væravhengig Skidag Alle 09.00-15.00 ?
Februar  18 dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Tirsdag 7. FAU Klassekontakter 18.00-20.00 6
Onsdag 8. Foreldremøte 4/5 klasse 18.00-20.00 6
Torsdag 16. Månedsfest m/ suppe kl. 16 Alle 17.00-18.00 7
Fredag 24. Karneval 2-7 klasse Hele dagen 8
27. 2- 3.3 VINTERFERIE Alle   9

 

     Mars 20 dgr
D Dato A Aktivitet G Gjelder for T Tidsrom U Uke
Mandag 6. Første skoledag etter ferie Alle 09.00- 10
Tirsdag 21. FAU Klassekontakter 18.00-20.00 12

 

April 13 dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Fredag 7. Månedsfest m/ kafé Alle 11.30- 13.00 14
10.- 18. PÅSKEFERIE Alle   15/16
Onsdag 19. Første skoledag etter påskeferien Alle 09.00- 16
Torsdag 20. Felles foreldremøte Alle 18.30-21.00 16

 

Mai  20 dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Mandag 1. FRI Alle   18
Tirsdag 2. FAU Klassekontakter 1800-20.00 18
Onsdag 10 Prosjektdag Alle elevene 0900- 15.00 19
Torsdag 11. DUGNAD Alle 16.30- 19
Onsdag 17. Grunnlovsdag/Skoledag Alle Se ukemelding 20
25. og 26. Kristi Himmelfart + fredag fri Alle   21

 

Juni 12 dgr
Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom Uke
Mandag 5. 2. pinsedag fri Alle   23
Mandag 12. Fotballdag Elever/lærere Se ukemelding 24
Tirsdag 20. Siste skoledag Alle Se ukemelding 25

Antall skoledager 190

Det kan forekomme feil i skoleruta. Eventuell endringer vil bli kunngjort i ukemeldingen.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies