Uke

Fag

Tema

34 

Norsk (Wenche)

Planlegging av økologituren

Studieteknikk

35 - 36

Økologi (Kristin)

Økologitur 

 

37 - 39

Historie (Wenche)

Dannelsen av europeiske nasjoner og selvstendiggjøringen av Norge

Likestillingskampen

Menneskerettigheter

Russiske og franske revolusjon

40

HØSTFERIE

41 

Historie (Wenche)

Fortsetter som beskrevet over

42 - 44

Matte (Pierrick) 

Algebra

45 - 48

Norsk (Wenche)

Litteraturhistorie- romantikken/realismen

Særoppgave

49 - 51

Kjemi (Sissel)

Organisk kjemi – hydrokarboner, organiske syrer

Petrokjemiske prosesser

Hjelpestoffer – katalysatorer- indikatorer

Kjemisk systematikk, begreper, nomenklatur

Fotosyntesen, klimaproblematikk

Sunt kosthold

Skadevirkninger av alkohol, tobakk, 

51 - 52

JULEFERIE

1 - 3

Samfunnsfag (Wenche)

Det politiske systemet i Norge, Parlamentarisme, maktfordelingsprinsippet, rettssystemet, norsk økonomi, norske partier

Pressen som den fjerde statsmakt - presseetikk

4 - 6

Fysikk (Pierrick)

Elektrisitet, magnetisme, varmelære, mekanikk

7 - 8

Matte (Pierrick)

Funksjoner og ligninger

Statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk

9

VINTERFERIE

10 - 12

Historie (Wenche)

Verdenskrigene, mellomkrigstiden, ideologier

13

PÅSKEFERIE

14 - 16

Biologi (Sissel)

Nervesystemet, endokrine system, embryologi

17 - 19

Økonomisk geografi (Siri) 

Varer, naturressurser, verdenshandel. Fordeling av ressurser. Ulike typer kart

20 - 22

KRLE (Siri)

Verdensreligionene

23 - 24

Norsk (Wenche)

Analyse. Drama på skjerm og scene

25

Norsk (Wenche)

Analyse. Drama på skjerm og scene,pluss tur og rydde klasserom

26

SOMMERFERIE

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern