SFO på Ringerike Steinerskole

Generell informasjon

SFO åpner kl. 13:00 og slutter kl. 16:30. Hver dag.  Vi holder til i Nyperosen.

Dette er et tilbud for 1. - 5.klasse.

SFO leder er Maya Andersen.

Telefon nummer til SFO er: 95 85 15 43.

Telefon nummer til skolens kontor: 90 70 60 96.

Telefon nummer til daglig leder: 90 57 58 66.

SFO har et stort uteområde som vi deler med barnehagen og barneskolen. Vi har en fin bekk, en spennende Tarzanløype og skogen er vår nærmeste nabo. Om vinteren har vi et fint jorde å ake på.

Vi har muligheten til fjøsbesøk der det er kuer, høner, sauer og griser.

Daglig rutine: SFO leder møter barna på Nyperosen klokken 13:00, der hun ønsker barna velkommen å krysser de inn. Barna er ute ca. 1 time før det er spisetid. Etter spisetiden er det fri lek ute eller inne. Det er også en økt på cirka 1. time, der det er felles aktiviteter eller lek.

Kl. 13:00 SFO åpner. Barna tas imot i SFO rommet eller i gangen. Klær og sekker henges på knagger i gangen. SFO-ansvarlig skriver opp hvilke barn som er på SFO, og tar imot beskjeder og forteller hvert barn når de ca. blir hentet. SFO-ansvarlig vurderer fra dag til dag om de skal være ute eller inne. Barna kan komme med ønsker i forhold til om de har vært mye ute eller inne i løpe av skoledagen.
Hvis inne Barna kan leke fritt eller delta på planlagt aktiviteter.
Hvis ute Noen trenger hjelp til påkledning. De som er klare stiller seg i rekke foran utgangsdøra. Når alle er ferdige går vi i samlet tropp ut i hagen. Når alle er i hagen, kan barna spørre om å gå i bekken eller i Tarzanløypa. Stort sett er det greit, men noen ganger må de holde seg i hagen hvis det for eksempel er veldig mye vann i bekken. Den vurderingen tas fortløpende.
Inn til spising SFO-ansvarlig sier ifra om at det er spise tid, og barna møtes ved verandatrappa ved Stabburet. Vi går i samlet tropp inn.
Kl. 14:00 Vi gjør det koselig rundt måltidet, noen ganger tenner vi lys. Barna kan ta med seg toast eller nudler etc. Vi har vannkoker og toastjern på SFO. SFO-ansvarlig hjelper til med dette. Vi spiser sammen. Når flere av barna er ferdige, kan de spørre om og gå fra bordet. Barna rydder bort matbokser, tallerkener og drikkeflasker. Barna kan tegne ved bordet hvis de er ferdige med å spise.
Kl.14:00-15:00 Nå avgjør SFO-ansvarlig om barna skal være ute eller inne. Vi går som regel ut og er ute i hagen og har fri lek. Hvis vi er ute, henger vi opp en beskjed på døra om hvor vi er.
Kl.15:00 Noen barn blir hentet.
Kl.15:00-16:20 Frilek/Prosjekt aktiviteter.
Kl.16:20-16:30 Avslutning på aktiviteter og rydding.
Kl.16:30 SFO stenger

Takk for i dag.

 

 

Oversikt over når elevene slutter på skolen

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.klasse Kl.13:00 Kl.13:00 Kl.13:00 Kl.13.00 Kl.13:00
2/3. klasse Kl.14:00 Kl.14:00 Kl.14:00 Kl.14:00 Kl.13:00
4.klasse Kl.14:00 Kl.15:00 Kl.15:00 Kl.14:00 Kl.13:00
5.klasse Kl.14:00 Kl.15:00 Kl.15:00 Kl.15:00 Kl.13:00

 

 

Aktivitetsplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Frilek / Håndarbeid Håndarbeid Ute dag Salen/Gymaktiviteter Frilek

Onsdag er i utgangspunktet en utedag. SFO-ansvarlig ser litt på været. Vi blir inne hvis det regner mye og barna blir våte og kalde. Det samme gjelder også om vinteren. Barna må være kledd til utedag. Det er lurt å ha et ekstra sett med skiftetøy på SFO. Denne dagen kan barna også ha med seg noe varmt å drikke i termos. Vi er ute, så toast og vannkoker er ikke i bruk denne dagen.

Torsdager har vi muligheten til å låne salen i vinterhalvåret. Om våren, sommeren, og høsten er vi ute og har felles lek og gymaktiviteter.

Inne

Ute

Andre aktiviteter

Male
Tegne
Klippe og lime
Brette papir
Fingerhekle
Fingerstrikke
Veve
Sy
Brett spill
Kort spill
Pusle spill
Bygge klinkekule bane
Bygge tog bane
Bygge med klosser
Hagen
Amfiet
Tarzanløype
Gå i bekken
Fjøs besøk
Bålplass
Viking plassen
Aktiviteter ute etter årstid
Male i vår, høst, vinter og sommer farger.
Tørking og pressing av blader og blomster.
Potet avtrykk
Male med blader
Samle inn kastanjer og kongler som vi lager forskjellige ting av
Troll deg.
Is slott av melkekartonger med farget is
Is figurer ute i snøen
Male på egg
Lage Masker

SFO starter første skoledag i August. August er en travel måned med nye ting å forholde seg til, så vi starter opp med og bli kjent med hverandre og SFO området ute og inne.

September og oktober er vi mye ute og leker.  Og holder på med forskjellige høst aktiviteter. Vi samler inn blader og går turer i skogen og bekken. SFO har også fokus på organisert lek som for eksempel stiv heks, haien kommer, hvilken farge må vi ha for å komme over, og sisten.

I november og desember spiser vi ved bålet en dag i uken. Vi tar også turen til salen hvor vi har ball lek og andre gymaktiviteter. Vi har også formingsaktiviteter inne på SFO.

I januar og februar er det mye aking på jordet. Vi lager snømann og snøhuler. Vi er i salen en dag i uken og har organisert lek. Formingsaktivitet er å lage masker eller sparegriser av avispapir.

I mars og april er vi ut i bekken og barnehagen. Vi brenner bål ved bekken. Formingsaktivitet er trolldeig. Vi bruker også tid på rollelek og fri lek. Kanskje det kommer noen lam på Solborg.

Mai og juni vi er mye ute og leker i skog og bekk, samt går turer til fjøset.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern