Steierskolenes lærerstevne 25.- 2.7 oktober

Nysgjerrighetens røtter, foredrag av Markus Lindholm torsdag 25.oktober kl. 18. Klækken hotell. I forbindelse med steinerskolens lærerstevne inviterer vi til foredrag med Markus Lindholm på Klækken hotell torsdag den 25. oktober kl 18:00. Foredraget er gratis og åpent for alle. Foredraget vil være aktuelt for alle som har interesse for skole og oppvekst, foreldre, lærere og andre interesserte både i og utenfor steinerskolen. Undring og nysgjerrighet er grunnleggende for økt kunnskap og innsikt, både for den enkelte og for samfunnet. Likevel vet vi svært lite om hvordan undring og nysgjerrighet kan fremmes eller hemmes gjennom skole og utdanning. Mange tror at ny kunnskap og mer informasjon i seg selv er nok til å bli nysgjerrig, men lite tyder på at det stemmer. Tvert om brer det seg en tiltagende kunnskapstretthet både i skoler og høyskoler. Foredraget identifiserer hindringer og muligheter som kan bidra til å fremme læringslyst og glede ved ny kunnskap, og foreslår hvordan en nysgjerrighetens pedagogikk kan fremmes i henholdsvis barnehage, barneskole og i videregående skole. Markus Lindholm er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, forfatter og forsker. Han er utdannet biolog (ph.d), studerte biologi og geofag på Universitetet i München. Forskningsleder for ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforsking (NIVA), fokus på akvatisk biodiversitet. Markus fikk i 2013 Bokhandelens fagbokpris for boka «Evolusjon: Naturens kulturhistorie»

Steierskolenes lærerstevne 25.- 2.7 oktober

Nysgjerrighetens røtter, foredrag av Markus Lindholm torsdag 25.oktober kl. 18. Klækken hotell. I forbindelse med steinerskolens lærerstevne inviterer vi til foredrag med Markus Lindholm på Klækken hotell torsdag den 25. oktober kl 18:00. Foredraget er gratis og åpent for alle. Foredraget vil være aktuelt for alle som har interesse for skole og oppvekst, foreldre, lærere og andre interesserte både i og utenfor steinerskolen. Undring og nysgjerrighet er grunnleggende for økt kunnskap og innsikt, både for den enkelte og for samfunnet. Likevel vet vi svært lite om hvordan undring og nysgjerrighet kan fremmes eller hemmes gjennom skole og utdanning. Mange tror at ny kunnskap og mer informasjon i seg selv er nok til å bli nysgjerrig, men lite tyder på at det stemmer. Tvert om brer det seg en tiltagende kunnskapstretthet både i skoler og høyskoler. Foredraget identifiserer hindringer og muligheter som kan bidra til å fremme læringslyst og glede ved ny kunnskap, og foreslår hvordan en nysgjerrighetens pedagogikk kan fremmes i henholdsvis barnehage, barneskole og i videregående skole. Markus Lindholm er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, forfatter og forsker. Han er utdannet biolog (ph.d), studerte biologi og geofag på Universitetet i München. Forskningsleder for ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforsking (NIVA), fokus på akvatisk biodiversitet. Markus fikk i 2013 Bokhandelens fagbokpris for boka «Evolusjon: Naturens kulturhistorie»

 

Årsplan for 2. / 3. klasse ~ 2018 / 2019  

 

UKE

FAG

34 – 35

FORMTEGNING; den rette og den krumme linje

36 – 39

NORSK; 2. kl.: DE STORE BOKSTAVENE, 3. kl.: de små bokstavene. Folkeeventyr.

40

HØSTFERIE

41 – 45

MATEMATIKK: 2. kl.: ROMERTALL, 3. kl.: regneartene

46 – 49

NORSK; som over.

50 - 51

NORSK / RL; juleforberedelser, julespill.

52

JULEFERIE

1 – 2

FORMTEGNING; videreutvikling. Første skoledag 3. januar

3 – 6

MATEMATIKK; 2. kl.: DE ARABISKE TALL, 3. kl.: regneartene

7 – 8

NORSK; SMÅ ORD, små tekster.

9

VINTERFERIE

10 – 11

NORSK: gjøre ferdig forrige periode.

12 – 15

MATEMATIKK: 2. kl.: REGNE MED KONKRETER, 3. kl.: regneartene.

16 – 17

PÅSKEFERIE

17 – 19

NORSK; 2. kl.: SMÅ ORD, SMÅ TEKSTER, 3. kl.: små og lange tekster.

 

TIMEPLAN 2018 – 2019 for 2. og   3. klasse

TIME

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0900 – 1100

Hovedfag (se årsplanen for å   finne fordypningsfaget)

11.00 – 11.30

Friminutt

11.30 -12.10

Fransk Pierrick

Matte Line T

Norsk   Line T

Norsk   Line T

Musikk Line G

12.15 – 13.00

K&H Heidi   A

Matte Line T

Engelsk   Line   G

Formtegning Line T

Engelsk   Line G

13.15 – 14.00

Religion Heidi   A

MalingHeidi A

Yoga Anita

Fransk Pierrick

 

14.10 – 15.00

     

Kroppsøving   Benedikte

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern