Uke Fagområde
34-36

Formtegning

Videre arbeid med den rette og krumme linje

Ulike/sammensatte former

Border og mønstre

37-39

Norsk

Eventyr/fortelling

Bokstavinnlæring - fra lyd til bilde

Store og små bokstaver (2. og 3.kl)

Vokaler og konsonanter

Skrive korte tekster og øve på å lese de (3.kl)

40 Høstferie
41-42

Norsk

Eventyr/fortelling

Bokstavinnlæring - fra lyd til bilde

Store og små bokstaver (2. og 3.kl)

Vokaler og konsonanter

Skrive korte tekster (3.kl)

43-46

Matematikk

Tall som konkreter

Tall som verdi og størrelse i forhold til oss selv og verden (2.kl)

Introduksjon av romertall (2.kl)

Repetisjon av de fire regneartene med konkreter (3.kl)

Øve gangetabeller (3.kl)

47-50

 Norsk

Eventyr/fortelling Bokstavinnlæring - fra lyd til bilde Store og små bokstaver (2. og 3.kl)

Vokaler og konsonanter

Skrive korte tekster og øve på å lese de (3.kl)

51

Formtegning / RLE

Border og mønstre

Julefortellinger

52/53 Juleferie
1-5

Matematikk

Overgang til arabiske tall (2.kl)

Tallinjen og tall opp til 1000

Introdusere de fire regneartene (2.kl)

Øve på de fire regneartene (hoderegning) (3.kl)

Gangetabellene (3.kl)

6-8

Norsk

Fabler/fortellinger Alfabetet (2.kl)

Skrive og lese tekster (3.kl)

9 Vinterferie
10-12

Matematikk

De fire regneartene med konkreter (2.kl)

De fire regneartene, skrive/sette opp regnestykker (3.kl)

Gangetabellene

13-14 Påskeferie
14-17

Norsk

Fabler/fortellinger Skriving (2.kl)

Lesing (3.kl)

Resitasjon

18-20

Matematikk

Gange og dele (2.kl)

Klokka (3.kl)

21-23

Norsk

Fabler/fortellinger

Dobbeltkonsonanter

24

Avslutningsuke

Oppsummering og opprydding

Lek og kos

25 Sommerferie

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern