Last ned timeplan

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10

Eurytmi
 Angela

Norsk
 Heidi

Matte
 Lene Marie

Matte
 Heidi

Engelsk
 Lene Marie

 

Fransk
 Nina

 

Kunst og håndverk
 Annichen

 

12.15 – 13.00 Norsk
 Lene Marie
Gym/tur/svømming
 Lene Marie
RLE
 Lene Marie
Maling/formtegning
 Lene Marie
Kunst og håndverk
 Annichen
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00

Engelsk
 Lene Marie

 

Norsk
 Lene Marie

 

 

RLE
 Andrea

 

Norsk
Heidi

 

 

Periodeplan for 3./4. klasse 2021/2022

Uke Fagområde
33

OPPSTARTUKE

Første skoledag onsdag 18.08.21

Lek, sosialisering, klassefellesskap, repetisjon rutiner og regler, formtegningsøvelser

34-36

Norsk

Fabler

Fortellerstoff: Reineke Rev

3.klasse - repetisjon store bokstaver og alfabetet, introduksjon små bokstaver

4.klasse - repetisjon små bokstaver, øve lesing

37-39

Matematikk

3.klasse - repetisjon av tall, tallinjen, regneartene og klokka, arbeide med partall og oddetall

4.klasse - repetere og øve videre på regneartene, klokka, partall og oddetall, hoderegning og overslag, oppsett

40  Høstferie
41-43

Norsk

Legender

Fortellerstoff: Kongssønnen av Irland

3.klasse - fortsetter med små bokstaver, repetisjon vokaler og konsonanter

4.klasse - skrive med mottaker, øve rettskriving

 

44-47

Matematikk

Regning med penger
Plassverdisystem

3.klasse - Regning med penger, plassverdisystemet, øve regneartene hoderegning og konkreter, øvingshefter

4.klasse - Regning med penger, øve regneartene, oppsett og plassverdisystem

48-51

Norsk

Historie

Fortellerstoff: Frans av Asissi

3.klasse - øve skriving med små bokstaver, repetisjon og videre arbeid med dobbeltkonsonanter

4.klasse - Leseperiode – selvvalgt skjønn- og faglitteratur

52 Juleferie
1-4

Matematikk

Regneperiode

3.klasse - introduksjon oppstilling av regnestykker

4.klasse - Regning tilknyttet tid og klokka

5-8

Norsk

Uryrkene

Bonden
Fortellerstoff: Markens grøde

3. klasse – introduksjon verb, skrive og lese korte tekster

4. klasse - introduksjon verb, lese høyt og stille

9 Vinterferie
10-12

Matematikk

De gamle målene
Fortellerstoff: Markens grøde

3.klasse - Måling: lengdemål og vekt med de gamle målene

4.klasse - Måling: lengdemål og vekt med de gamle målene

 

13-14

Norsk

3.klasse -  Dikt og tradisjonsstoff om dyr, natur og kultur, leseøvelse

4.klasse - Dikt og tradisjonsstoff om dyr, natur og kultur, leseøvelse

15 Påskeferie
16-18

Matematikk

Moderne mål og vekt

3.klasse - Måling: lengdemål og vekt med de gamle målene - fra egne til standardiserte mål

4.klasse - Måling: lengdemål, vekt og hulmål med de moderne målene - fra egne til standardiserte mål

22-21

Norsk

Geografi

Hjemstedslære
Ringerike og Jevnaker

3. klasse – introduksjon løkkeskrift, skrive og lese korte tekster

4. klasse – introduksjon løkkeskrift, helhet tekst og bilde, øve rettskriving

 

22-23

Matematikk

Repetisjon av årets temaer

Regneartene, oppstilling, klokka, mål og vekt

24

AVSLUTNINGSUKE 

Ferdigstilling, oppsummering, rydding og lek Formtegning

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern