Steierskolenes lærerstevne 25.- 2.7 oktober

Nysgjerrighetens røtter, foredrag av Markus Lindholm torsdag 25.oktober kl. 18. Klækken hotell. I forbindelse med steinerskolens lærerstevne inviterer vi til foredrag med Markus Lindholm på Klækken hotell torsdag den 25. oktober kl 18:00. Foredraget er gratis og åpent for alle. Foredraget vil være aktuelt for alle som har interesse for skole og oppvekst, foreldre, lærere og andre interesserte både i og utenfor steinerskolen. Undring og nysgjerrighet er grunnleggende for økt kunnskap og innsikt, både for den enkelte og for samfunnet. Likevel vet vi svært lite om hvordan undring og nysgjerrighet kan fremmes eller hemmes gjennom skole og utdanning. Mange tror at ny kunnskap og mer informasjon i seg selv er nok til å bli nysgjerrig, men lite tyder på at det stemmer. Tvert om brer det seg en tiltagende kunnskapstretthet både i skoler og høyskoler. Foredraget identifiserer hindringer og muligheter som kan bidra til å fremme læringslyst og glede ved ny kunnskap, og foreslår hvordan en nysgjerrighetens pedagogikk kan fremmes i henholdsvis barnehage, barneskole og i videregående skole. Markus Lindholm er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, forfatter og forsker. Han er utdannet biolog (ph.d), studerte biologi og geofag på Universitetet i München. Forskningsleder for ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforsking (NIVA), fokus på akvatisk biodiversitet. Markus fikk i 2013 Bokhandelens fagbokpris for boka «Evolusjon: Naturens kulturhistorie»

Steierskolenes lærerstevne 25.- 2.7 oktober

Nysgjerrighetens røtter, foredrag av Markus Lindholm torsdag 25.oktober kl. 18. Klækken hotell. I forbindelse med steinerskolens lærerstevne inviterer vi til foredrag med Markus Lindholm på Klækken hotell torsdag den 25. oktober kl 18:00. Foredraget er gratis og åpent for alle. Foredraget vil være aktuelt for alle som har interesse for skole og oppvekst, foreldre, lærere og andre interesserte både i og utenfor steinerskolen. Undring og nysgjerrighet er grunnleggende for økt kunnskap og innsikt, både for den enkelte og for samfunnet. Likevel vet vi svært lite om hvordan undring og nysgjerrighet kan fremmes eller hemmes gjennom skole og utdanning. Mange tror at ny kunnskap og mer informasjon i seg selv er nok til å bli nysgjerrig, men lite tyder på at det stemmer. Tvert om brer det seg en tiltagende kunnskapstretthet både i skoler og høyskoler. Foredraget identifiserer hindringer og muligheter som kan bidra til å fremme læringslyst og glede ved ny kunnskap, og foreslår hvordan en nysgjerrighetens pedagogikk kan fremmes i henholdsvis barnehage, barneskole og i videregående skole. Markus Lindholm er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, forfatter og forsker. Han er utdannet biolog (ph.d), studerte biologi og geofag på Universitetet i München. Forskningsleder for ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforsking (NIVA), fokus på akvatisk biodiversitet. Markus fikk i 2013 Bokhandelens fagbokpris for boka «Evolusjon: Naturens kulturhistorie»

PERIODEPLAN 4. og 5. KLASSE

UKE

PERIODE

34-36

Matte (oppstillingsstykker, pluss og minus)

37-39

Historie/norsk (skogsarbeideren)

40

HØSTFERIE

41-45

Matte (oppstillingsstykker, gange og dele. Butikk de to siste ukene)

46-49

Norsk (ordklassene subst, verb, adjektiv)

50-51

Norsk/drama (Skuespill) 

52

JULEFERIE

1-5

Matte (mål og vekt)

6-8

RL/norsk (norrøn mytologi)

9

VINTERFERIE

10-12

Naturfag (zoologi)

13

PÅSKEFERIE

14-15

Naturfag (zoologi, særoppgave)

16-19

Matte (brøk)

20-22

Musikk (notelære)

23-24

Flerfaglig   (oppsummering, repetisjon)

25

Avslutningsdager

 

TIMEPLAN 2018 - 2019

TIME

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0900 – 1100

Hovedfag (se årsplanen for å   finne fordypningsfaget)

11.00 – 11.30

Friminutt

11.30 -12.10

Matte Heidi K

Formtegning   Heidi A 

Yoga Anita

Norsk Heidi K

Fransk Pierrick

12.15 – 13.00

Religion Heidi   K

MalingHeidi A 

Matte Heidi K

Norsk   Heidi K

K&H Annichen

13.15 – 14.00

Fransk   Pierrick

Kroppsøving/svøm (uke41-51) Adnan

Engelsk Line G

4/5 Engelsk Line G

 

14.10 – 15.00

 

Kroppsøving /svøm (uke41-51) Adnan

5.   klasse:

Elevråd/Musikk Heidi K

4/5   Musikk Line   G

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern