Uke Fagområde
34-35 (36)

Norsk

Løkkeskrift

36-39

Historie

Ur-yrkene, bonden.

40  Høstferie
41-44

Matematikk

Oppstilling

45-48

Geografi

Hjemstedslære

49-51

RLE

Fortellinger fra det gamle testamentet

52/53 Juleferie
1-4

Matematikk

Kjøp og salg, overslag

5-8

Historie

Ur-yrkene, fiskeren

9 Vinterferie
10-12

Matematikk

Brøk

13-14 Påskeferie
14-17

Historie

Ur-yrkene, bergmannen

18-21

Naturfag

Zoologi

22-24

Historie

Norrøn mytologi

25 Sommerferie 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern