Last ned timeplan

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10

Norsk
 Sigrun

Musikk
 Bacary

Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N

Matte
 Sigrun

Gym
 Adnan

12.15 – 13.00 Norsk
 Sigrun
Engelsk
 Mira
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
RLE
 Sigrun
Gym
 Adnan
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00

Fransk
 Nina

Engelsk
 Mira

Eurytmi
 Elisabeth W

Maling og formtegning
 Annichen

 

14.00 – 14.10 Friminutt
14.10 – 15.00

Eurytmi
 Nina

 

Hagebruk
 Mira

 

 

Periodeplan 5 kl. 2021-22 – en oversikt!

Uke Fagområde
33

Oppstart onsdag 18. august

34

Vikinguke med Annichen

33-39

Histore

 Norrøn mytologi

39-40

GEOGRAFI i Norge

40 Høstferie
44-48

MATEMATIKK, BRØK

49-51

Norsk

48-51

Matte /Areal og omkrets, volum, algebra

Mye her blir repetisjon, og noe videreføring i temaene.

Algebra er nytt, en introduksjon.

Fortellerstoff: Romas historie

52/53 Juleferie
1-4

Fysikk/Optikk & akustikk

Noe nytt og spennende: vi utfører forsøk, tegner og skriver rapporter: hva hadde vi, hva gjorde vi, hva skjedde, konklusjon, tenker årsak-virkning.

5-8

MATEMATIKK

8

Matte

Repetisjon og videreføring i kjente temaer

9 Vinterferie
10-14

HISTORIE

Vikingtiden

15 Påskeferie
16-20

NORSK

Grammatikk

21-23

SPILL

Engelsk

24

Oppsummering

 

25 Sommerferie

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern