Last ned timeplan

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10

Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N

 

Engelsk
 Mira

 

Fransk
 Nina

Fordypning
 Mari

Matte
 Elisabeth M

 

Norsk
 Wenche

 

12.15 – 13.00

Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N

 

Musikk
 Bacary

 

Fransk
 Nina

Fordypning
 Mari

Norsk/utdanningsvalg
 Wenche

 

Norsk
 Wenche

 

13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00

Engelsk
 Mira

 

Fransk
 Nina

Fordypning
 Mari

Matte
 Elisabeth M

 

Gym
 Adnan

 

Kunst og håndverk
 Annichen

 

14.00 – 14.10 Friminutt
14.10 – 15.00

Engelsk
 Mira

 

Gym
 Adnan

Gym
 Adnan

Elevråd
 Wenche

Periodeplan for 9. og 10. klasse skoleåret 2021/22

Uke Fagområde
33-35

Uke 33 økologi + planlegging av tur Uke 34 tur m/3 overnattinger og økologiundervisning (9/10) Uke 35 Geologi eller jordbruksuke

36-38

Norsk

Litteraturhistorie 

39

Arbeidspraksis>

40 Høstferie
41-43

Matematikk

Tallsystemer, statistikk

44-46

Historie

Verdenshistorie 1907-1945

47-48

Biologi

Embryologi

49-51

Fysikk

Varmelære, mekanikk, elektrisitet og akustikk

52/53 Juleferie
1

Fysikk

Varmelære, mekanikk, elektrisitet og akustikk

2-3

Historie

Moderne historie 1946-2000

4-6

Kjemi

Atomer, grunnstoffer, oksidasjon, petrokjemisk kjemi, karbonkretsløp

7-8

Religion

Buddhisme og Taoisme

9 Vinterferie
10-12

Kunsthistorie

Oppsummering fra istid til moderne tid, med vekt på modernismen

13-14

Norsk

Argumenterende tekst, refleksjon, personvern, språk og identitet

15 Påskeferie
16

Norsk

Argumenterende tekst, refleksjon, personvern, språk og identitet

17

Bedriftsuke/norsk/matte

18-20

Matematikk

Praktisk regning, faktorisering

21

Samfunnsfag

Politisk utvikling, rettsstaten, ismer

22

Klassetur

23

Samfunnsfag

Politisk utvikling, rettsstaten, ismer

24 Opprydding, avrunding
25 Sommerferie

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern