Steierskolenes lærerstevne 25.- 2.7 oktober

Nysgjerrighetens røtter, foredrag av Markus Lindholm torsdag 25.oktober kl. 18. Klækken hotell. I forbindelse med steinerskolens lærerstevne inviterer vi til foredrag med Markus Lindholm på Klækken hotell torsdag den 25. oktober kl 18:00. Foredraget er gratis og åpent for alle. Foredraget vil være aktuelt for alle som har interesse for skole og oppvekst, foreldre, lærere og andre interesserte både i og utenfor steinerskolen. Undring og nysgjerrighet er grunnleggende for økt kunnskap og innsikt, både for den enkelte og for samfunnet. Likevel vet vi svært lite om hvordan undring og nysgjerrighet kan fremmes eller hemmes gjennom skole og utdanning. Mange tror at ny kunnskap og mer informasjon i seg selv er nok til å bli nysgjerrig, men lite tyder på at det stemmer. Tvert om brer det seg en tiltagende kunnskapstretthet både i skoler og høyskoler. Foredraget identifiserer hindringer og muligheter som kan bidra til å fremme læringslyst og glede ved ny kunnskap, og foreslår hvordan en nysgjerrighetens pedagogikk kan fremmes i henholdsvis barnehage, barneskole og i videregående skole. Markus Lindholm er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, forfatter og forsker. Han er utdannet biolog (ph.d), studerte biologi og geofag på Universitetet i München. Forskningsleder for ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforsking (NIVA), fokus på akvatisk biodiversitet. Markus fikk i 2013 Bokhandelens fagbokpris for boka «Evolusjon: Naturens kulturhistorie»

Steierskolenes lærerstevne 25.- 2.7 oktober

Nysgjerrighetens røtter, foredrag av Markus Lindholm torsdag 25.oktober kl. 18. Klækken hotell. I forbindelse med steinerskolens lærerstevne inviterer vi til foredrag med Markus Lindholm på Klækken hotell torsdag den 25. oktober kl 18:00. Foredraget er gratis og åpent for alle. Foredraget vil være aktuelt for alle som har interesse for skole og oppvekst, foreldre, lærere og andre interesserte både i og utenfor steinerskolen. Undring og nysgjerrighet er grunnleggende for økt kunnskap og innsikt, både for den enkelte og for samfunnet. Likevel vet vi svært lite om hvordan undring og nysgjerrighet kan fremmes eller hemmes gjennom skole og utdanning. Mange tror at ny kunnskap og mer informasjon i seg selv er nok til å bli nysgjerrig, men lite tyder på at det stemmer. Tvert om brer det seg en tiltagende kunnskapstretthet både i skoler og høyskoler. Foredraget identifiserer hindringer og muligheter som kan bidra til å fremme læringslyst og glede ved ny kunnskap, og foreslår hvordan en nysgjerrighetens pedagogikk kan fremmes i henholdsvis barnehage, barneskole og i videregående skole. Markus Lindholm er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, forfatter og forsker. Han er utdannet biolog (ph.d), studerte biologi og geofag på Universitetet i München. Forskningsleder for ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforsking (NIVA), fokus på akvatisk biodiversitet. Markus fikk i 2013 Bokhandelens fagbokpris for boka «Evolusjon: Naturens kulturhistorie»

Grønn skole - Til glede for elever, lærere og naturen.

Steinerskolen har alltid vært opptatt av å være miljøbevisste i forhold til å ta vare på naturen og miljøet.
Dette er våre grønne områder lokalt:

Søppelsortering.
Som resten av Ringerike og Jevnaker kommune sorterer også vi søppel i forhold til Forurensningsloven og Renovasjonforskriftenes bestemmelser.
Vi samarbeider med HRA, og alle 4. klasser får kurs og omvisning på HRAs anlegg.
Elevrådet arrangerer hvert år en søppelsorteringskonkurranse hvor alle klasser og lærerværelset er med. Kontrollen foretaes av elevrådet

Kjøkkenhager og økologisk skolekjøkken.
I alle år har vi hatt kjøkkenhage i forbindelse med skolekjøkken. Elevene begynner med denne i 7. klasse og tar med seg innhøstingen til skolekjøkken i 8. klasse. Her dyrkes alle slags grønnsaker som elevene får glede av å spise selv. Gjødsel henter elevene hos vår nabo Solborg, som driver økologisk landbruk.
I perioden med skolekjøkken lager barna 100% økologisk mat.
I 2012 laget barneskolen en ny kjøkkenhage med grønnsaker, urter og blomster. Denne brukes flittig i undervisningen om bonden i 4. klasse og 1. klasse kan høste til matlaging og høsttakkerfesten i september.

Eget renseanlegg
Vi er så heldige at vi er tilknyttet Solborgs eget kloakk og renseanlegg. Dette er et 100% naturlig anlegg hvor alt vann og kloakk resirkuleres.
Skolen bruker derfor kun nedbrytbare artikler til gulvvask, oppvask, håndvask osv.
Mer om Solborg kan du lese her.

Økologiske vaskemidler.
Alle vaskemidler vi bruker på skolen kommer enten fra Sonett eller Ecover. De er 100 % nedbrytbare. Disse bestiller vi fra Alma.

Papirløst system.
Vi sender "Steinersmilet", vår ukemelding, på mail til alle foreldrene.
Innkallelser kollegiemøte, FAU og styret sendes også på mail.
Papirløst regnskapssystem.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern