5. klasse: Mot og tilbakeholdenhet

Læring og forståelse bygger på at det skapes sammenhenger mellom verdens fenomener. Slik dreier for eksempel zoologiundervisningen seg i ytterste konsekvens om mennesket; når vi lærer om dyrene, lærer vi også oss om oss selv, og hva som skiller dyrenes spesialiserte kropp og tilværelse fra menneskets universelle muligheter. Verdens fenomener sier også noe om fenomener i det indre liv, og ved å finne slike sammenhenger, knytter vi det nye og ukjente til det trygge og kjente.

Den nye måten å angripe fagene på er ment å stimulere til en mer forskende holdning. Den bevissthetsmessige distanse vi øver i forhold til fagene, retter fokus mer og mer mot fagene selv. Faget blir sentrum, og læreren og elevene studerer det sammen og arbeider med det på en mer analytisk og fagrettet måte som oppøver observasjon som ferdighet og evnen til å skille ut detaljer fra en større helhet.

I alle fag kreves det nå både selvstendighet og produktivitet i mye større grad enn før.

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos

 

Timeplan for 5. klasse

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10 Norsk
 Sigrun
Musikk
 Bacary
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
Matte
 Sigrun
Gym
 Adnan
12.15 – 13.00 Norsk
 Sigrun
Engelsk
 Mira
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
RLE
 Sigrun
Gym
 Adnan
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00 Fransk
 Nina
Engelsk
 Mira
Eurytmi
 Elisabeth W
Maling og formtegning
 Annichen
 
14.00 – 14.10 Friminutt
14.10 – 15.00 Eurytmi
 Nina
  Hagebruk
 Mira
   

Periodeplan 5 kl.

Uke Fagområde
33 Oppstart onsdag 18. august
34 Vikinguke med Annichen
33-39 Histore

Norrøn mytologi

39-40 GEOGRAFI i Norge
40 Høstferie
44-48 MATEMATIKK, BRØK
49-51 Norsk
48-51 Matte /Areal og omkrets, volum, algebra

Mye her blir repetisjon, og noe videreføring i temaene.

Algebra er nytt, en introduksjon.

Fortellerstoff: Romas historie

52/53 Juleferie
1-4 Fysikk/Optikk & akustikk

Noe nytt og spennende: vi utfører forsøk, tegner og skriver rapporter: hva hadde vi, hva gjorde vi, hva skjedde, konklusjon, tenker årsak-virkning.

5-8 MATEMATIKK
8 Matte

Repetisjon og videreføring i kjente temaer

9 Vinterferie
10-14 HISTORIE

Vikingtiden

15 Påskeferie
16-20 NORSK

Grammatikk

21-23 SPILL

Engelsk

24 Oppsummering

 

25 Sommerferie