PERIODEPLAN 10. klasse høsten 2018   

Uke

10. klasse
33

Forberedelsesdager

34

Geogr./geologi Dag Otto

35

Geogr./geologi Dag Otto

36

Geogr./geologi Dag Otto

37

Norsk Wenche 

38

Engelsk Mira/ Wenche eng for Mira på   mandag

Jordbruk torsdag 9-12 

39

Norsk Wenche

40

Høstferie 01.10 t.o.m. 5.10

41

Skogbruk Adnan Bene

42

Religion Siri

43

Religion Siri

44

Matte Pierrick

45

Matte Pierrick

46

Matte Pierrick

47

Biologi Dag Otto

48

Biologi Dag Otto

49

Biologi Dag Otto

50

Historie Wenche

51

Historie Wenche

52

JULEFERIE 21.12 t.o.m. 02.01

 

PERIODEPLAN 10. klasse våren 2019

Uke

10. klasse

1

Historie Wenche

2

Historie Wenche

3

Historie Wenche

4

Historie Wenche

5

Kjemi Dag Otto

6

Kjemi Dag Otto

7

Kjemi Dag Otto

8

Matte Pierrick 

9

VINTERFERIE 25.02 t.o.m. 01.03

10

Matte Pierrick

11

Matte Pierrick 

12

Samfunnsfag Wenche

13

Samfunnsfag Wenche

14

Samfunnsfag Wenche

15

Bedrift Wenche 

16

PÅSKEFERIE 15.04 t.o.m. 22. 04

17

Fysikk Dag Otto 

18

Fysikk Dag Otto

19

Fysikk Dag Otto

20

Kunsthistorie Annichen

21

Kunsthistorie Annichen

22

Kunsthistorie Annichen

23

Norsk?   Wenche

24

Norsk?   Wenche

25

Norsk?   Wenche

 

Kl

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

09.00-11.00

 

Hovedfag

 

1100-.11.30

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

 

11.30-12.10

 

K&H   – Annichen

 

Matte   - Pierrick

 

Fransk   – Pierrick

 

Utd.v.   Wenche

 

Norsk   – Wenche

 

 

12.15-13.00

 

Matte   – Pierrick

 

Matte   – Pierrick

 

Fransk   – Pierrick

 

Elevr.– Wenche

 

Norsk   – Wenche

 

13.00-13.15

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

 

13.15-14.00

 

Engelsk   – Mira

 

Engelsk   – Mira

 

Kroppsø.   -Adnan

 

Musikk–   Lene M

 

K&H   – Annichen

 

 

 

14.10 – 15.00

 

Yoga   – Anita

 

Engelsk   – Mira

 

Kroppsø.   -Adnan

 

Fransk   – Pierrick

 

K&H   – Annichen

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern