Årsplan for 2. / 3. klasse ~ 2018 / 2019  

 

UKE

FAG

34 – 35

FORMTEGNING; den rette og den krumme linje

36 – 39

NORSK; 2. kl.: DE STORE BOKSTAVENE, 3. kl.: de små bokstavene. Folkeeventyr.

40

HØSTFERIE

41 – 45

MATEMATIKK: 2. kl.: ROMERTALL, 3. kl.: regneartene

46 – 49

NORSK; som over.

50 - 51

NORSK / RL; juleforberedelser, julespill.

52

JULEFERIE

1 – 2

FORMTEGNING; videreutvikling. Første skoledag 3. januar

3 – 6

MATEMATIKK; 2. kl.: DE ARABISKE TALL, 3. kl.: regneartene

7 – 8

NORSK; SMÅ ORD, små tekster.

9

VINTERFERIE

10 – 11

NORSK: gjøre ferdig forrige periode.

12 – 15

MATEMATIKK: 2. kl.: REGNE MED KONKRETER, 3. kl.: regneartene.

16 – 17

PÅSKEFERIE

17 – 19

NORSK; 2. kl.: SMÅ ORD, SMÅ TEKSTER, 3. kl.: små og lange tekster.

 

TIMEPLAN 2018 – 2019 for 2. og   3. klasse

TIME

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0900 – 1100

Hovedfag (se årsplanen for å   finne fordypningsfaget)

11.00 – 11.30

Friminutt

11.30 -12.10

Fransk Pierrick

Matte Line T

Norsk   Line T

Norsk   Line T

Musikk Line G

12.15 – 13.00

K&H Heidi   A

Matte Line T

Engelsk   Line   G

Formtegning Line T

Engelsk   Line G

13.15 – 14.00

Religion Heidi   A

MalingHeidi A

Yoga Anita

Fransk Pierrick

 

14.10 – 15.00

     

Kroppsøving   Benedikte

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern