PERIODEPLAN 4. og 5. KLASSE

UKE

PERIODE

34-36

Matte (oppstillingsstykker, pluss og minus)

37-39

Historie/norsk (skogsarbeideren)

40

HØSTFERIE

41-45

Matte (oppstillingsstykker, gange og dele. Butikk de to siste ukene)

46-49

Norsk (ordklassene subst, verb, adjektiv)

50-51

Norsk/drama (Skuespill) 

52

JULEFERIE

1-5

Matte (mål og vekt)

6-8

RL/norsk (norrøn mytologi)

9

VINTERFERIE

10-12

Naturfag (zoologi)

13

PÅSKEFERIE

14-15

Naturfag (zoologi, særoppgave)

16-19

Matte (brøk)

20-22

Musikk (notelære)

23-24

Flerfaglig   (oppsummering, repetisjon)

25

Avslutningsdager

 

TIMEPLAN 2018 - 2019

TIME

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0900 – 1100

Hovedfag (se årsplanen for å   finne fordypningsfaget)

11.00 – 11.30

Friminutt

11.30 -12.10

Matte Heidi K

Formtegning   Heidi A 

Yoga Anita

Norsk Heidi K

Fransk Pierrick

12.15 – 13.00

Religion Heidi   K

MalingHeidi A 

Matte Heidi K

Norsk   Heidi K

K&H Annichen

13.15 – 14.00

Fransk   Pierrick

Kroppsøving/svøm (uke41-51) Adnan

Engelsk Line G

4/5 Engelsk Line G

 

14.10 – 15.00

 

Kroppsøving /svøm (uke41-51) Adnan

5.   klasse:

Elevråd/Musikk Heidi K

4/5   Musikk Line   G

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern