Årsplan for 6./7. klasse – 2018 / 2019

Uke

Periode

 

34-36

 

Norsk

Introduksjon   setningsanalyse.

Fortellerstoff:   Grekerne; hverdagslivet, filosofene - Sokrates, Platon, Aristoteles.   Bystaten. Kunst og kultur.

 

37-39

 

Historie

Romerriket.   Menneskene, mytene, hverdagslivet, brød og sirkus, romerstaten, loven,   kristendommens tilblivelse.

40

Høstferie

 

41-43

 

Matematikk

Praktisk   regning. Mål, vekt, flate, volum. Gangetabellene. Regning med hele tall og   desimaltall. Avrunding i praktisk regning. Brøk til desimaltall og omvendt.

(Fortellerstoff:   Romerriket)

Lærer:   Lene-Marie

 

44-46

 

Sonegeografi

Jorden   i helhetsperspektiv, naturgeografiske systemer. Kalde og varme soner;   regnskog, ørken, savanne, polarområder. Klimatiske betingelser for planter,   dyr og mennesker. Fortellinger om jegere, nomader og fastboende i sine rette   element. Levevis, kultur og næringsliv i årsløp og klima.

 

47-49

 

Historie

Middelalderen.   Folkevandring, klosterliv, riddervesen, korstogene, kampen mellom keiser og   pave. I norgeshistorien: kong Sverre og kampen mot kirken og paven, og frem   til Håkon V. 

 

50-51

 

6.   klasse Norsk/Engelsk

Rettskriving,   lesetrening, løkkeskrift, evt. arbeid med gloser. 

Lærer:   Lene-Marie

 

50-51

 

7.   klasse IKT

Tastatur   og grunnferdigheter i touch. Menyer, mappestruktur, filer/filnavn, lagring,   programmer, vinduer, tekstbehandling, tabeller, bruk av bilder, internett,   nettvett, personvern, etikk og sikkerhet, kilder, grunnleggende ergonomi.

Lærer:   Line G.

52

Juleferie

 

1-4

 

Fysikk

Optikk og   akustikk. Det opplevelsesbetonte. Fundamentale opplevelser av lys, mørke og   farger. Grunnleggende fenomener innen akustikk; lydkvaliteter, tonedannelse,   lydens forhold til materialer og rom, prinsippene for ulike typer   musikkinstrumenter.

 

5-7

 

Botanikk

Blomster.   Skildringer av planteriket – kvalitetene mer enn observasjon.Plantenes varierende former i sin   lovmessige sammenheng med miljøet; fjellplanter, vannplanter, skyggevekster   osv. Alger, sopp og bregner. 

 

8, 10-11

 

Matematikk

Brøk   og desimalbrøk. Finne fellesnevner. Brøkregning. Avrunding i praktisk   regning. Overslag. Plassverdi på tallinjen. Bruke de viktigste   delbarhetsreglene.

Med   Dag Otto.

9

Vinterferie

 

12-14

 

Geologi

Jordens   nedbrytende og oppbyggende krefter, formdannende elementer. Bergartsdannelser   og forvitring. De vanligste mineraler og bergarter. Kull og olje.

15

Påske

 

16-19

 

Geografi

Europa.   Hovedvekt på det naturgeografiske. Nøyaktige iakttagelser av   topografi/formstudier. Kontrastene, topografiens påvirkning på hverdagsliv og   kultur. Fordypning i selvvalgt land - særoppgave.

 

20-22

 

Matematikk

Introduksjon   av prosent. Regne med prosent og promille. Tallforståelse; partall, oddetall,   primtall og kvadrattall. Hoderegning. Brutto, netto og rabatt.

Med   Dag Otto.

23

 

Leirskole –   Haraldsvigen

 

24-25

 

Botanikk

Trær.   Navn, utseende, hoveddeler. Bestøvning og insektenes rolle. Kulturlandskap.

26

Sommerferie

 

TIMEPLAN 2018 – 2019 for 6. og   7. klasse

TIME

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0900 – 1100

Hovedfag (se årsplanen for å   finne fordypningsfaget)

11.00 – 11.30

Friminutt

11.30 -12.10

Norsk Lene Marie

Matte   Dag   Otto

Matte   Dag   Otto

Fransk   Pierrick

Kroppsøving Adnan

12.15 – 13.00

Norsk Lene Marie

Engelsk Lene Marie

Yoga Anita

FranskPierrick

Kroppsøving Adnan

13.15 – 14.00

K&H Annichen   

Engelsk Lene Marie

Musikk   Lene Marie

Religion   Siri

 

14.10 – 15.00

K&H Annichen   

Ikt   Hagebruk Lene Marie

Frihåndsgeometri Annichen

Elevråd   Lene   Marie

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern