Inntak 1. klasse høsten 2022

Inntak til 1. klasse skoleåret 2022 – 2023.

Barn som er født i 2016 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2022/2023.

I tillegg til informasjonen du finner på denne nettsiden, kan du lese steinerskolens korte presentasjon av vår unike pedagogiske tilnærming her: Gode grunner til å velge Steinerskolen (Brosjyre).

 

Ta kontakt med skolens kontor tlf: 90 70 60 96 for å få en uformell informasjonssamtale, eller skrive en mail til ringerike@steinerskolen.no

 

Framskutt skolestart
Barn som fyller 5 år i tidsrommet 01.01.- 31.03.2022 kan søke om fremskutt skolestart.

Utsatt skolestart
I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart.

Søknad om fremskutt og utsatt skolestart sendes: Ringerike Kommune, Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.