Foreldrebetaling

Skolepengesatser skoleåret 2021 – 2022

Oversikt over foreldrebetaling finnes i «Håndbok for foreldre» side 34.