Søknad om SFO

PLASS SKOLEÅRET 2021/2022

 

Åpningstider

SFO er åpent hver dag kl. 13.00 – kl.16.30.

Morgen – SFO fra kl. 07.30 – kl. 08.45.

SFO følger skoleruten og er stengt i ferier, ved planleggingsdager og lignende. SFO skal være selvfinansierende og satsen vil derfor til enhver tid være avhengig av antall elever som benytter tilbudet. Satsen kan endres fortløpende med 1.måneds varsel. Penger til eventuelle turer kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

 

SFO betaling

Koncept Priser
Sats pr. barn full plass Kr. 2.400,- pr. mnd. i 10 mnd.
Tillegg for morgen – SFO Kr.    500,- pr. mnd.
Pris pr. barn enkelttimer Kr.    125,-
Sats for ved for sen henting etter kl. 16.30 Kr.    500,- pr. time

 

Redusert foreldrebetaling i SFO

Det er fra høsten 2021 innført en ny nasjonal tilskuddsordning for friskolene, som gjør det mulig for foresatte å søke om inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 4. årstrinn. Ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til skolens kontor.

 

Sluttider skoleåret 21/22

Klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  1 09 – 13 09 – 13 09 -13 09 – 13 09 – 13
  2 09 – 14 09 – 14 09 -13 09 – 13 09 – 13
  3 09 – 14 09 – 14 09 -13 09 – 13 09 – 13
  4 09 – 14 09 – 14 09 -14 09 – 14 09 – 13

 

Fristen for å melde inn elever til SFO er satt til 15. juni 2021

Svarslippen kan leveres/sendes pr. mail til skolens kontor: ringerike@steinerskolen.no    Ja takk, vi vil gjerne ha plass på SFO fra og med:
    Vi har behov for morgen SFO kl. 07.30 – 08.45
    JaNei
     

    Innleveringsfrist: 15. juni 2021