Ringerike Steinerskole søker klasselærer til 6.trinn

 

Stilling: Klasselærer 100 % stilling

Arbeidsgiver: Ringerike Steinerskole

Søknadsfrist: snarest  

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Vårt skoleområde ligger i umiddelbar nærhet til gård med dyr og flotte naturområder med muligheter for fysisk utfoldelse og utforsking. Skolen har for tiden 85 elever fra 1. - 10. trinn.  

 

Klasselærers ansvarsområde:

·       Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.

·        Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.

·        Skape et godt læringsmiljø i klassen.

·        Ha et særlig ansvar for å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.

·        Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.

·        Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.

·        Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.  

 

Krav til kompetanse:

·        Godkjent pedagogisk utdanning i steinerpedagogikk på høyskolenivå eller godkjent offentlig utdanning på 

         høyskolenivå med erfaring/interesse for steinerpedagogikk.

·        Erfaring fra klasseledelse i barneskolen.

·        Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk, må du være villig til å gjennomføre utdanning i

          steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.

 

Personlige egenskaper:

·        Genuin interesse for barns læring og utvikling.

·        Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene i læringsarbeidet.

·        Tillitsfull, ansvarlig og evne til å vise god omsorg overfor elevene.

·        Strukturert og systematisk, gode samarbeidsevner og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap.

·        Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.  

 

Vi tilbyr:

·        Et hyggelig og kollegialt arbeidsmiljø.

·        Medlemskap i Statens pensjonskasse.

·        Bedriftshelsetjeneste.

·        Mulighet for etter- og videreutdanning.  

 

Praktiske opplysninger

Ansettelsesform: Fast

Omfang: 100%

Antall stillinger: 1

Oppstart: etter avtale

Arbeidssted: Almveien 15,3520 JEVNAKER  

 

Kontaktinformasjon Kontaktperson: Marit Synnøve Vestøl

Tittel: Daglig leder

Telefon: 90575866

E-post: Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no  

 

Søknad Søknad sendes til: Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no

 

Hjemmeside: https://www.ringerike.steinerskolen.no/

Facebook: https://www.facebook.com/ringerikesteinerskole/ 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern