Ringerike Steinerskole søker klasselærer til barnetrinnet skoleåret 2021/2022

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Vårt skoleområde ligger i umiddelbar nærhet til gård med dyr og flotte naturområder med muligheter for fysisk utfoldelse og utforsking.  Skolen har ca. 85 elever fra 1.- 10. klasse og har for tiden fådelt ungdomstrinn.  

Søknadsfrist: snarest

Tiltredelse: 01.08.21

Klasselærers ansvarsområde:

·       Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.

·       Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.

·       Skape et godt læringsmiljø i klassen.

·       Ha et særlig ansvar for å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.

·       Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.

·       Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.

·       Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Krav til kompetanse:

·       Godkjent pedagogisk utdanning i steinerpedagogikk på høyskolenivå.

·       Godkjent offentlig utdanning på høyskolenivå med erfaring/interesse for steinerpedagogikk.

·       Erfaring fra klasseledelse i barnetrinnet.

·       Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk, må du være villig til å gjennomføre utdanning i 

        steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.

Personlige egenskaper:

·       Genuin interesse for barns læring og utvikling.

·       Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene i læringsarbeidet.

·       Tillitsfull og ansvarlig med evne til å vise god omsorg overfor elevene.

·       Strukturert og systematisk, gode samarbeidsevner og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap.

·       Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.

Vi tilbyr:

.      Et godt kollegialt og inspirerende arbeidsmiljø.

.       Mulighet for etter- og videreutdanning og tilrettelegging for faglig utvikling.

.       En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.

.       Medlemskap i Statens pensjonskasse.

.       Bedriftshelsetjeneste.  

 

 

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Ringerike Steinerskole, Almveien 15, 3520 Jevnaker eller på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no snarest og senest innen 18.04.2019. Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder på 905 75 866 eller på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern