Ledige stillinger ved Ringerike Steinerskole skoleåret 2019/2020

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Vårt skoleområde ligger i umiddelbar nærhet til gård med dyr og flotte naturområder med gode muligheter for fysisk utfoldelse og utforsking. Skolen er fådelt med ca. 60 elever fra 1.- 10. klasse.

 

Vi søker lærere til følgende stillinger:

 • Klasselærer til 2. klasse 100% stilling
 • Faglærer i naturfag (kjemi, biologi, fysikk) 40% stilling
 • Faglærer i kroppsøving 40% stilling
 • Faglærer i fransk 40% stilling

Faglærerstillingene kan kombineres.

Søknadsfrist: 10.03.19

Tiltredelse: 01.08.19

 

Krav til kompetanse:

 • Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk. Ved manglende formalkompetanse i Steinerpedagogikk, må du være villig til å gjennomføre utdanning i steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.
 • Erfaring fra klasseledelse.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
 • God IKT kompetanse

Ansvarsområde:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Bidra til å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.
 • Bidra til å utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene i læringsarbeidet.
 • Tillitsfull, ansvarlig og evne til å vise god omsorg overfor elevene
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap
 • Strukturert og systematisk
 • Positiv og fleksibel innstilling i en travel hverdag.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt kollegialt og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Mulighet for etter- og videreutdanning og tilrettelegging for faglig utvikling.
 • En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Ringerike Steinerskole, Almveien 15, 3520 Jevnaker eller på e-post til: Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no snarest og senest innen 05.03.2019.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.


Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder på 905 75 866 eller på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no

Velkommen til å søke stillingen!

 

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern