Ringerike Steinerskole hadde i 2015/16 gleden av å være med på det nasjonale sangprosjektet «Syngende skoler»

Syngende skole springer ut fra "Krafttak for sang" og har som mål å motivere lærerne til å bruke sang i alle fag. Barna får anledning til å synge hver dag, slik at de kan dra fordel av de positive læringseffektene som er knyttet til sang. Sang er en viktig bidragsyter i barns kognitive og språklige utvikling. Sang kan bedre individets fysiske og psykiske helse og det psykososiale miljøet i skolen. I tillegg fungerer sang godt som støtte og verktøy i andre fag. Kort sagt: Sang hjelper barn i deres læring, og i deres sosiale og kreative utvikling. Alle ansatte på skolen er en del av satsningen. Både den som elsker å synge og den som synes sang er litt utenfor komfortsonen. Skolen skal tilby sang eller et musikalsk innslag i løpet av dagen hver dag. I tillegg skal vi på Steinerskolen ha korøvelser en gang i uka.

 

Skolen hadde stor glede av å være med på dette prosjektet. Spsielt fint var det at vi fikk dannet et skolekor med hele skolen som sang sammen en dag i uka. I 2016/17 vil vi beholde skolekoret ved å synge sammen hver mandag morgen. I tillegg møtes barneskolen og ungdomsskolen en gang i uka hver for seg og synger sammen. Også lærerne synger sammen hver torsdag på lærermøtet. 

I tillegg har skolen lang tradisjon med å knytte sang, resitering, rytmer og musikk til alle fag. Disse øvelsene vises gjerne fram på våre månedsfester.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern