Adventsspiral

Vi har gått inn i adventstiden med adventsspiralen i år også. Det er et høytidelig stemningsfylt arrangement som alle klassene deltar i. Hver elev holder et lys og får gå gjennom spiralen med dette. Resten av klassen er stille eller synger adventssanger sammen med pianospill. Til og med ungdomsskolen er med på dette. En veldig fin dag for store og små.