Fådelt skole

 

Hva er en fådelt skole?

En fådelt skole er en skole med få elever som blir undervist i klasser med flere alderstrinn sammen. Hos oss er to alderstrinn sammen. Disse to alderstrinnene følger hverandre gjennom hele grunnskolen og danner en egen klasse med en egen klasselærer. For eksempel er det i skoleåret 2021/2022 delt inn slik. 1. Klasse er alene og blir de yngste i neste års 2. og 3. klasse. 3. og 4. Klasse er sammenslått, mens vi har delt 5. og 6. klasse pga størrelsen på klassen. 7. og 8. klasse er sammenslått og 9. og 10. klasse er sammenslått. Neste år vil det hete 2. og 3. klasse, 4. og 5. klasse og til slutt vil 10 klasse være alene da halvdelen av klassen slutter våren 2022.

Ringerike Steinerskole har vært fådelt i over 25 år. Det ligger godt innarbeidet vår praksis og vår lokale fagplan er tuftet på sammenslåtte klasser.

Vår erfaring viser at det er en stor pedagogisk ressurs og ha aldersblandede grupper. Spesielt ser vi det i sosial utvikling og kompetanse. Klassen blir større og det er flere elever å føle tilhørighet til, leke med, lære av, bli venner med, krangle med, samarbeide med. De yngste kan lære av de som er litt eldre, mens de eldre vokser på å få lov til å lære bort.

I tillegg til å ha sammenslåtte klasser, eller fådelt skole, har vi prosjekter på tvers av de sammenslåtte klassene, ja til og med hele skolen sammen. De eldste får veiledet de mindre og de minste ser opp og strekker seg etter de som er større. De eldste gjør så godt de kan for å være gode og hjelpsomme forbilder for de små.

Har du lyst til å lese mer om fådelte skoler kan vi anbefale denne artikkelen fra utdanningsforbundet:https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_2-2013/BS-2-13_web_Kvam.pdf