Om oss
Ringerike Steinerskole ligger på grensen mellom Ringerike og Jevnaker kommune. Det er 11 km til Hønefoss og 5 km til Jevnaker. I øyeblikket utbygges gang- og sykkelsti fra Jevnaker, og ellers går det skolebuss som passer med skoletidene våre. Vi har og har hatt elever fra Ringerike og Jevnaker, og også omkringliggende kommuner som Hole, Lunner og Gran.

Vi tilbyr et pedagogisk alternativ og følger steinerskolenes læreplan som er godkjent av Udir. Skolen vår har lang tradisjon med fådelte klasser fra 1. til 10. klasse, men har i det siste vært nødt til å dele klassene som følge vekst i elev antallet.

I samme bygningsmasse som barneskolen ligger Almgrenda Steinerbarnehage. Det gir et unikt tilbud om et helhetlig steinerpedagogisk forløp fra andre leveår og helt inn i ungdomsårene. For barn som starter allerede i barnehagen vil hele veien ha trygge og forutsigbare rammer for hva og hvor de skal videre i forløpet da de deler skolehagen med de “store” barna og ser hvilke ting de kan glede seg til når de blir større.

Vår nærmeste nabo er Camphill-fellesskapet Solborg. Solborg er et leve og –arbeidsfelleskap for mennesker med utviklingshemming. Solborg drifter både en gård og et gartneri som elevene får besøke og prøve seg på i forbindelse med undervisning. I tillegg er det stor stas med både høner og sauer som kan besøkes på andre siden av parkeringsplassen.

Nordmarka ligger fire minutter å gå fra skolen. Skogen brukes også i undervisningen når dette er relevant. Blant annet har 1. klasse fast turdag dit og i ungdomssoleårene har vi egen skogbruksuke som delvis foregår der.

Vurderinger hos oss gis ikke i form av karakterer, men ved et helhetlig årlig vitnemål som sendes hjem til foreldrene. I det daglige er vi opptatt av å veilede barna i riktig retning som en naturlig del av lærer elev kontakt. De minste blir ikke bedt om å evaluere seg selv og vi bruker ikke de omdiskuterte smilefjesene i rødt, gult og grønt. Elevene som går ut av 10. klasse får med seg et vitnemål som sidestilles med andre skolers karakterer og som kan brukes til å søke på videregående opplæring på lik linje med alle andre skoler.

Det første skoleåret kaller vi barnets år. Den mye kritiserte reform 97 sendte alle barn et år tidligere inn i skolen. Steinerskolen ønsket å beholde 6åringene i barnehagen og fikk godkjennelse til å beholde barnehagepedagogikken for 6åringene. Det betyr i praksis at det første skoleåret hos oss er preget av frilek og håndarbeid. Det arbeides med norsk og matte gjennom disse aktivitetene og i den daglige morgenringen med sang og rytmer. I 1. klasse er det ikke pulter og iPad som gjelder, men bruk av for eksempel arbeidsbord og skolens eventyrlige skolehage.

Vi har mobilfri skolehverdag. De aller fleste barn i dag bruker skjerm store deler av dagen. Hos oss får barna et pusterom fra skjermen. Elevene begynner ikke med PC før på mellomtrinnet og i tillegg er vi en mobilfri skole som betyr at alle elevene legger bort mobilen når de kommer på skolen. Hovedsakelig ser vi at elevene får like gode ferdigheter i bruk av PC selv om de først begynner senere enn i offentlig skole. Vi ser også glade barn som ser og leker med hverandre i skoledagen, – helt opp til 10. Klasse. Vi har også et ønske om å skjerme barna fra sosiale medier og har derfor tatt et aktivt standpunkt om å ikke legge ut gjenkjennbare bilder av elevene våre på de plattformene vi bruker.

SFO: Barna i 1. -4. klasse har tilbud om SFO om morgenen fra 7:30 og om ettermiddagen til 16:30.

Våren 2017 feiret vi 30års jubileum med et storstilt skuespill i vårt eget amfi. Vi er stolte av våre undervisningstradisjoner i steinerpedagogikk gjennom alle disse årene og ser fram mot de neste 30 år.

Velkommen til oss!