Eurytmi og formtegning

Eurytmi og formtegning er fag som kjennetegner steinerskolens egenart.

Eurytmi er timeplanfestet for alle trinn i skolen, mens formtegning kun er for elever fra 1. klasse til og med 5. klasse. I 6. klasse begynner elevene med frihåndsgeometrti som kan sees om en mer

avansert form for tegning som egner seg bedre for dette alderstrinnet.

Vår eurytmilærer Angela Khadka skriver følgende om eurytmi i barnehagen og småskolen:

Eurytmien oppsto i begynnelsen av 1900-tallet med intensjonen om å skape en form for bevegelseskunst som tar utgangspunkt i et helhetlig syn på mennesket. I dag utfolder denne bevegelseskunsten seg som scenekunst, som terapiform, som en effektiv mulighet til forbedret samarbeid i bedrifter og som et bevegelsesfag på Steinerskolene og i Steinerbarnehagene verden rundt.

Men hva er eurytmi og hva er det vi holder på med i eurytmitimene på de forskjellige alderstrinn? Her vil jeg gjerne komme med noen tanker om hva eurytmi kan være og hvordan den ser ut for barnehagebarn og førsteklassinger.

Livet i seg selv er hele tiden i bevegelse. Jorda og de andre planetene beveger seg rundt i kosmos på sine gitte baner, du beveger deg ut av huset en tidlig morgen og går på jobb, fuglen flyr opp på en gren, bekken risler, gresset vokser, barna leker… Bevegelse er et element som du kan oppdage overalt. Forandring, forvandling, oppløsning og nyskapelse er også former for bevegelse og noe vi omgås med i hvert øyeblikk- fra hverdagslige småting hen til store opplevelser. Samspillet av det som foregår rundt oss og det som foregår inni oss er en vev av tanker, følelser og handlinger. Siden «det var en gang» har mennesket gitt uttrykk for alt dette gjennom musikk og språk. Poeten modellerer det ut i ord, og komponisten oversetter det i klang. Eurytmien forsøker å synliggjøre språket eller musikken gjennom bevegelsen, alltid med utgangspunkt i en indre opplevelse som blir synlig gjennom kroppen som «instrument».

 

For de minste er ”eurytmistunden” et rom for å

synliggjøre både eventyrlige bilder og hverdagens småting i det vi beveger oss sammen til små dikt, vers eller korte fortellinger og små musikkstykker. I barnehagen kan det brukes en fløyte eller en lyre eller rytmepinner til musikalske innslag. På skolen er vi heldige og har en pianist som spiller musikkstykkene i timene. Øverste mål for all eurytmiundervisning med barnehagebarna og elevene på småtrinnene er å la dem oppleve gleden i å bevege seg til musikk og språk og å bli trygge på å bevege seg sammen med andre.

Et lite eksempel: ” Vi kan trampe som et troll, slik som trollet trampe kan. Vi kan hoppe, hoppe, hoppe, slik som Petter Haremann. Vi kan trippe, trippe, trippe, slik som Pimpinella lett på tå. Vi kan liste, liste, liste, slik som vesle katten grå.” I et slikt lite vers kan vi øve på å bevege oss sammen med rytmen i språket. Vi kan leve oss inn i de ulike karakterene som gjemmer seg i linjene og viser de frem i det vi bruker kroppen på ulike måter. Trollet som tramper, haren som hopper, prinsessen som danser, katten som lister. Den indre opplevelsen er utgangspunkt, og kroppen er instrumentet som viser frem de ulike kvalitetene. Barna øver så å bruke kroppen på en variert måte. Både grov- og finmotorikken skoleres gjennom ulike typer øvelser. Musikkstykkene som brukes, skal gi barna opplevelsen av at rytmen og klangen samsvarer med deres egne bevegelser. Musen løper fort til høye raske toner, elefanten går sakte til dype toner. Barna får opplevelser av forskjellige kvaliteter i musikken (rytme, tonehøyde) og i språket (konsonanter, vokaler, rytme- og rimformer) som de i senere skolegang skal lære å forstå.

Du kan lese om formtegning på steinerskolen sin forbundsside her: Formtegning