Skoleskyss

Elever i 1. trinn har rett til fri skoleskyss i hjemkommunen, dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km.

Elever i 2.-10. trinn har rett til fri skoleskyss i hjemkommunen, dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 4 km.

Det er skoletransport (buss/taxi) i retning Hønefoss og Jevnaker på morgenen og ettermiddagen.

Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss når legeerklæring tilsier dette – ingen begrensninger vedrørende veilengden.

Det er kontoret som ordner med ordinær skoleskyss. Ta kontakt om du lurer på noe vedrørende dette.