Skoleruta

 

SKOLERUTE 2021-2022 

Det kan forekomme feil i skoleruta. Eventuell endringer vil bli kunngjort i ukemeldingen. 

August  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
31  Søndag 8.  Vaskedugnad   Alle foreldre  12.00 – 15.00 
32  Søndag 15  Vaskedugnad   Alle foreldre  12.00 – 15.00 
32  Fredag 13.   Planleggingsdag  Lærere  09.00 – 15.00 
33  Mandag 16.  Planleggingsdag  Lærere  09.00 – 15.00 
33  Tirsdag 17.  Planleggingsdag  Lærere  09.00 – 15.00 
33  Onsdag 18.  Skolestart  Alle  09.00 – se timeplan 
35  Mandag 30.  FAU møte  Klassekontakter   18.15 – 20.00 
35  Onsdag 1. sept.  Foreldremøte  7./8.klasse  18.00 – 20.00 

 

September  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
36  Tirsdag 7.  Foreldremøte   1.klasse  18.00 – 20.00 
36  Onsdag 8.  Foreldremøte   2.klasse  18.00 – 20.00 
37  Mandag 13.   Foreldremøte  3./4. klasse  18.00 – 20.00 
38  Tirsdag 21.  Foreldremøte  5. klasse  18.00 – 20.00 
38  Onsdag 22.  Foreldremøte  9./10. klasse  18.00 – 20.00 
39  Mandag 27.  Styremøte   Styremedlemmer   18.00 – 21.00 
39  Tirsdag 28.  Foreldremøte  6. klasse   18.00 – 20.00 
39  Hele uken  Arbeidspraksis  9./10.kl  Hele uken 
39  Onsdag 29.  Motsprøver 2. – 7. kl.  2. – 7. klasse  09.00 – 13.00 
39  Torsdag 30.   Motsprøver 1. kl.  Barnehagen og 1. klasse  09.00 – 13.00 

 

Oktober  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
39  Fredag 1.  Månedsfest   Alle  11.30 – 13.00 
40  04.10- 08.10  HØSTFERIE  Alle   
41  Mandag 11  FAU møte  Klassekontakter  18.15 – 20.00 
42  Tirsdag 19.  Åpent infomøte nye elever skoleåret 21/22 

  

Åpent for alle som vurderer skolestart hos oss skoleåret 22/23  18.00 – 19.30 

 

November  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
45  Torsdag 11.  Lanternevandring  Barneskolen / Barnehagen  Se ukemelding 
?    Elevkveld  Se egen invitasjon   
46  Mandag 15   FAU møte  Klassekontakter  18.30 – 21.00 
46  Onsdag 17.  Elevene har fri / planleggingsdag for lærere  Alle    
47  Torsdag 25.  Månedsfest m/kafe     Alle  11.30 – 13.00  
47  Fredag 26.  Adventshage  1 – 4. klasse/Barnehagen  Se ukemelding 

 

Desember  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
48  Torsdag 2.  Felles foreldremøte  Foreldre/lærere  18.00 – 21.00 
49  Mandag 6.  FAU møte  Klassekontakter  18.00 – 20.00 
50  Mandag 13.  Styremøte  Styremedlemmer  18.00 – 20.00 
50  Onsdag 15.  Juleverksted  7. –  10.  11.30 – 15.00 
50  Torsdag 16.  Juleverksted  1.- 6. klasse  09.00 – 13.00 
52  Tirsdag 21.  Siste dag før juleferien/ Felles lunsj    09.00 – 13.00 
52  Tirsdag 21.  Juleavslutning m/foreldre på kvelden  Alle  Kl. 18.00- 

 

Januar  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
1  Mandag 3.  Første skoledag etter juleferien  Alle  09.00 – 15.00 
2  Mandag 10.  FAU møte  Klassekontakter  18.00 – 20.00 
4  Onsdag 26.  Foreldremøte   9./10.klasse  18.00 – 20.00 

 

Februar  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
5  Mandag 31.  Styremøte  Styremedlemmer  18.00 – 20.00 
5  Tirsdag 1.  Foreldremøte  1. klasse  18.00 – 20.00 
5  Onsdag 2.  Foreldremøte  2. klasse  18.00 – 20.00 
5  Fredag 4.  Samefolkets dag  Opplegg i enkelte klasser  09.00 -15.00 
?    Elevkveld  Se egen invitasjon   
5/6  Dag væravhengig  Skidag    Alle  09.00 – 15.00 
6  Mandag 7.  FAU møte  Klassekontakter  18.00 – 20.00 
6  Torsdag 10.  Månedsfest ettermiddag   Alle  15.30 – 17.00 
7  Mandag 14.  Foreldremøte  3./4. klasse  18.00 – 20.00 
7  Onsdag 16.  Foreldremøte  5. klasse  18.00 – 20.00 
8  Mandag 21.  Foreldremøte  6. klasse   18.00 – 20.00 
8  Onsdag 23.  Foreldremøte  7./8. klasse  18.00 – 20.00 
8  Onsdag 23.  Foreldremøte  9./10.klasse  18.00 – 20.00 
8  Lørdag?  Akedag i regi av FAU  Se tidspunkt i egen invitasjon   
8  Fredag 25.  Karneval  2.-7. klasse 

U-trinn 

Hele dagen 

11.30 – 15.00 

 

Mars  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
9  28.02- 04.03  VINTERFERIE  Alle   
10  Mandag 7.  Første skoledag etter vinterferie  Alle  09.00- 
10  Mandag 7.  FAU møte  Klassekontakter  18.00 – 20.00 
11  Torsdag 17.  Felles foreldremøte  Alle  18.30 – 21.00 
12  Mandag 21.   Styremøte  Styremedlemmer  18.00 – 21.00 

 

April  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
14  Fredag 8.  Månedsfest m/kafe   Alle  11.30 – 13.00 
14  09.04 t.o.m 18.04  PÅSKEFERIE  Alle   
16  Tirsdag 19.  Første skoledag etter påskeferien  Alle  09.00- 
?    Elevkveld  Se egen invitasjon   
17  Mandag 25.  FAU møte  Klassekontakter  18.00 – 20.00 
17  Tirsdag 26.  Foreldremøte 9./10.klasse vedr. klassetur  Foreldre/klasselærer  18.00 – 20.00 
17  Onsdag 27.  Eurytmi avslutning   Alle  11.30 – 13.00 

 

Mai  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
18  Onsdag 4.  Prosjektdag   Elever/lærer  09.00 – 15.00 
18  Onsdag 4.  Dugnad ettermiddag  Foreldre/lærere  16.00 – 19.00 
18  Lørdag 7.  Vårmarked  Alle  ? 
19    Orienterings dag  Se nærmere tidspunkt i ukemeldingen   
20  Tirsdag 17.   Grunnlovsdag   Alle   
21  Onsdag 25.   Innskriving 1.klasse  1.klasse  Tidspunkt i egen invitasjon 
21  Torsdag 26.  Fri Kristi Himmelfart   Alle    
21  Fredag 27.  Elevene fri/Planleggingsdag lærere   Alle  09.00 – 15.00 
22  Mandag 30.  FAU møte     09.00 – 13.00 

 

Juni  
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
22    Klassetur 9./10. klasse  Klasselærer/elever 9./10.klasse  Hele uke 22 
22  Onsdag 1.  Besøksdag nye 1.klassinger høsten 2022  1. klasse  09.00 – 13.00 
23  Mandag 6.  Fri 2. pinsedag  Klassekontakter  18.00 – 20.00 
23  Onsdag 8.  Besøksdag nye 1.klassinger  1. og 2. klasse på tur  09.00 – 13.00 
24  Mandag 13.  Styremøte   Styremedlemmer   18.00 – 20.00  
24  Onsdag 15.  Fotball dag  Elever/lærere  Se ukemelding 
24  Fredag 17.  Siste skoledag   Alle  Se ukemelding 

 

August 2022 
Uke  Dato  Aktivitet  Gjelder for  Tidsrom 
32  Fredag 12.  Planleggingsdag  Lærere  09.00 – 16.00 
33  Mandag 15.  Planleggingsdag  Lærere  09.00 – 16.00 
33  Tirsdag 16.  Planleggingsdag  Lærere  09.00 – 16.00 
33  Onsdag 17.  Første skoledag   Alle  09.00 –