Skoleruta

Last ned skoleruta  (Åpnes i ny fane)

SKOLERUTE 2022-2023

Det kan forekomme feil i skoleruta. Eventuell endringer vil bli kunngjort i ukemeldingen.

August
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
32 Fredag 12. Planleggingsdag Lærere 09.00 – 15.00
33 Mandag 15. Planleggingsdag Lærere 09.00–15.00
33 Tirsdag 16. Planleggingsdag Lærere 09.00-15.00
33 Onsdag 17. Skolestart Alle 09.00–15.00
35 Mandag 29. FAU møte Klassekontakter 18.15-20.00
35 Tirsdag 23 Infomøte i Almgrenda barnehage

Wenche Kaumer / Karen Brøndum

Foreldre i barnehagen

 

19.15 – 19.45
35 Tirsdag 30. Foreldremøte 1.klasse 18.00-20.00

 

September
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
36 Mandag 5. FAU møte Klassekontakter 18.15-20.00
36 Tirsdag 6. Foreldremøte 2./3klasse 18.00-20.00
37 Mandag 12. Foreldremøte 4./5. klasse 18.00-20.00
38 Tirsdag 20. Foreldremøte 6. klasse 18.00-20.00
38 Onsdag 21. Foreldremøte 7. klasse 18.00-20.00
38 Lørdag 24. HØSTMARKED
39 Mandag 26. FRI
39 Man – fre Arbeidsuke 10. kl. Elever i 10.kl.
39 Mandag 26. Styremøte Styremedlemmer 18.00-21.00
39 Torsdag 27. Foreldremøte 8./9.klasse 18.00-20.00
39 Onsdag 28 Foreldremøte 10. klasse 18.00-20.00
39 Onsdag 28. Motsprøver 2. – 7. kl. 2. – 7. klasse 09.00 – 13.00
39 Torsdag 29. Motsprøver 1. kl. Barnehagen og 1. klasse 09.00 – 13.00
39 Fredag 30. Månedsfest i salen Alle 11.30 – 13.00

 

Oktober
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
40 03.10- 07.10 HØSTFERIE Alle
42 Mandag 17. FAU møte Klassekontakter 18.15 – 20.00
42 Tirsdag 18. Åpent infomøte nye elever skoleåret 23/24

 

Åpent for alle som vurderer skolestart hos oss skoleåret 23/24 18.00 – 19.30
44 Torsdag 27.10 Felles foreldremøte Alle 18.30 – 21.00

 

November
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
45 Torsdag 10. Lanternevandring Barneskolen / Barnehagen Se ukemelding
46 Man – fre Arbeidsuke 8./9. kl. Elever i 8./9.kl.
46 Mandag 14. FAU møte Klassekontakter 18.15 – 20.00
46 Onsdag 16. Elevene har fri / planleggingsdag for lærere Alle
47 Onsdag 23. Månedsfest m/kafe Alle 11.30 – 13.00
47 Fredag 25. Adventshage 1 – 4. klasse/Barnehagen Se ukemelding

 

Desember
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
49 Mandag 5. FAU møte Klassekontakter 18.15 – 20.00
50 Onsdag14 Juleverksted 7 .– 10. 11.30 – 15.00
50 Torsdag 15. Juleverksted 1.- 6. klasse 09.00 – 13.00
51 Onsdag 21. Julelunsj 1.- 10.klasse + lærere Slutt kl.13.00
51 Onsdag 21. Avslutning m/foreldre på kvelden Alle Kl. 18.00

 

 

 

 

 

 

SKOLERUTA 2022-2023

Januar
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
1 Mandag 2. Første skoledag etter juleferien Alle 09.00-15.00
2 Mandag 9. FAU møte Klassekontakter 18.15-20.00
5 Mandag 30. Styremøte Styremedlemmer 18.00-20.00
5 Tirsdag 31. Foreldremøte 1. klasse 18.00-20.00

 

Februar
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
5 Onsdag 1. Foreldremøte 2. klasse 18.00-20.00
5/6 Dag væravhengig Skidag Alle 09.00-15.00
6 Mandag 6. FAU møte Klassekontakter 18.15 – 20.00
6 Onsdag 8. Månedsfest ettermiddag Alle 15.30 – 17.00
7 Mandag 13. Foreldremøte 3. klasse
7 Tirsdag 14. Foreldremøte 4. klasse 18.00 – 20.00
7 Onsdag 15. Foreldremøte 5. klasse 18.00 – 20.00
8 Mandag 20. Foreldremøte 6. klasse 18.00 – 20.00
8 Tirsdag 21. Foreldremøte 8/9. klasse 18.00 – 20.00
8 Onsdag 22. Foreldremøte 10. klasse
8 Fredag 24. Karneval 2.-7. klasse

8.-10. klasse

Hele dagen

11.30 – 15.00

 

     Mars
U   Uke D Dato A   Aktivitet G Gjelder for T Tidsrom
10 Mandag 6. Første skoledag etter vinterferie Alle 09.00-
11 Torsdag 16. Felles foreldremøte Alle 18.30-21.00
12 Mandag 20. Styremøte Styremedlemmer 18.00-21.00
13 Fredag 31. Månedsfest m/kafe Alle 11.30-13.00

 

April
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
14 01.04 t.o.m 10.04 PÅSKEFERIE Alle
15 Tirsdag 11. Første skoledag etter påskeferien Alle 09.00-
17 Mandag 24. FAU møte Klassekontakter 18.15-20.00
17 Onsdag 26. Månedsfest m/kafe Alle 11.30 – 13.00

 

Mai
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
18 1.mai Arbeidernes dag Alle fri
19 Fredag 12. Orienterings dag Lærere /elevene fri
20 Onsdag 17. Grunnlovsdag Alle
20 Torsdag 18. Kristi himmelfart Fri alle
20 Fredag 19. FRI Fri alle
21 Mandag 22. FAU møte Klassekontakter 18.15 -20.00
21 Onsdag 24. Innskriving 1.klasse 1.klasse Egen invitasjon
22 Mandag 29. 2.pinsedag Alle fri
22 Onsdag 31. Besøksdag nye 1.klassinger 09.00-13.00

 

Juni
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
23 Onsdag 7. Besøksdag nye 1.klassinger 1. og 2.klasse på tur 09.00 – 13.00
24 Mandag 12. Styremøte Styremedlemmer 18.00 – 20.00
24 Onsdag 14. Fotball dag Elever/lærere Se ukemelding
24 Fredag 16. Siste skoledag Alle Se ukemelding
25 Mandag 19. Etterberedelsesdag Lærere Hele dagen

 

August 2023
Uke Dato Aktivitet Gjelder for Tidsrom
33 Mandag 15. Planleggingsdag Lærere Hele dagen
33 Tirsdag 14. Planleggingsdag Lærere Hele dagen
33 Onsdag 17. Første skoledag Alle Hele dagen

 

190 skoledager