Månedsfester

 

Steinerskoler verden over har mange tradisjoner, en av dem er månedsfesten. Gjennom skoleåret arrangeres det månedlige samlinger. Elever fra hele skolen får vise frem for hverandre hva de gjør i klassen akkurat nå.

Samlingen kan være åpen for familie og venner, eller kun for elever og ansatte ved skolen. Felles står i begge tilfeller ønsket om å dele. Gjennom å regne med betydningen av fellesskapet ønsker vi gjennom steinerpedagogikken en likevekt mellom utviklingen av individuelle kunnskaper og ferdigheter, og sosial kompetanse.

Hvert klassetrinn viser noe fra hovedfagsperioden; det være seg sanger, dikt, dans, små og store prosjekter, eller fra fagtimer; håndarbeid, eurytmi, musikk, språk. Når man gjennomfører månedsfester er det med et ønske om å skape en helhet for elevene. Man viser et usynlig bånd som går gjennom skoleårene som man kan forbinde seg med. Småklassene får se eldre elever fremføre musikk eller forklare om prosjekter de har gjort, og få en forståelse av at de selv en dag skal stå der og gjøre det samme.

De eldre elevene ser på småklassenes ringdanser, eventyrspill, sanger, og kan minnes sine egne tidlige skoleår. Se, lytte, observere, delta, dele. Skolen står sammen som enhet på månedsfester. Å lære seg å stå frem foran en forsamling mennesker for å fremføre noe har verdi i seg selv. Men å stå i et fellesskap har merverdi som menneskelig kvalitet: jeg ser og blir sett. Jeg gir og jeg får. Jeg skaper og ser verden blir skapt. Å utfolde seg innenfor trygge rammer gir gode mulighet til individuell vekst i fellesskapet.

I steinerskolens læreplan står følgende: «På steinerskolen tiltales barn og unge som fullverdige og kompetente ut fra sine egne forutsetninger. Oppveksttiden forstås på ingen måte som mangelfull i forhold til voksenalder, men har sin fulle egenverdi. Samtidig er barn og unge sårbare. De trenger voksnes bistand og beskyttelse for å trives og utfolde sine evner i læring og utvikling». Månedsfestene søker en slik ramme, der alle har noe å bidra med og kan motta i et trygt fellesskap.