SFO

 

Generell informasjon

SFO er et tilbud for elever i 1. – 5. klasse.

Vi holder til i Nyperosen.

Åpningstid: kl. 13:00 – kl. 16:30.hver dag.

Morgen-SFO kl. 07.30 – 08.45

SFO-leder: Maya Andersen.

SFO-telefon: 95 85 15 43.

SFO har et stort uteområde som vi deler med barnehagen og barneskolen. Vi har en fin bekk, en spennende Tarzanløype og skogen er vår nærmeste nabo. Om vinteren har vi et fint jorde å ake på. Vi har også muligheten til gårdsbesøk, hvor det er kuer, høner, sauer og griser.

Daglig rutine: SFO-leder møter barna på Nyperosen klokken 13:00. Der ønsker hun barna velkommen og registrer oppmøte. Barna er ute omtrent 1 time før det er spisetid. Etter spisetiden er det frilek ute eller inne. Det er også en økt på omtrent 1 time, der det er fellesaktiviteter eller lek.

Kl. 13:00 SFO åpner. Barna tas imot i SFO-rommet eller i gangen. Klær og sekker henges på knagger i gangen. SFO-ansvarlig skriver opp hvilke barn som er på SFO, og tar imot beskjeder og forteller hvert barn når de blir hentet. SFO-ansvarlig vurderer fra dag til dag om de skal være ute eller inne. Barna kan komme med ønsker ut ifra om de har vært mye ute eller inne i løpe av skoledagen.
Hvis inne Barna kan leke fritt eller delta i planlagte aktiviteter.
Hvis ute Noen trenger hjelp til påkledning. De som er klare, stiller seg i rekke foran utgangsdøra. Når alle er ferdige går vi i samlet tropp ut i hagen. Når alle er i hagen, kan barna spørre om å gå i bekken eller i Tarzanløypa. Stort sett er det greit, men noen ganger må de holde seg i hagen, hvis det for eksempel er veldig mye vann i bekken. Den vurderingen tas fortløpende.
Inn til spising SFO-ansvarlig sier ifra om at det er spisetid, og barna møtes ved verandatrappa ved

Stabburet. Vi går i samlet tropp inn.

Kl. 14:00 Vi gjør det koselig rundt måltidet, noen ganger tenner vi lys. Vi spiser sammen. Når flere av barna er ferdige, kan de spørre om å gå fra bordet. Barna rydder bort matbokser, tallerkener og drikkeflasker. Barna kan tegne ved bordet hvis de er ferdige med å spise.
Kl.14:00-15:00 Vi går som regel ut i hagen og har frilek. Hvis vi er ute, henger vi opp en beskjed på døra om hvor vi er.
Kl.15:00 Noen barn blir hentet.
Kl.15:00-16:20 Frilek/prosjekt/aktiviteter.
Kl.16:20-16:30 Avslutning av aktiviteter og rydding.
Kl.16:30 SFO stenger

 

Aktivitetsplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Frilek / Håndarbeid Håndarbeid Utedag Salen/Gymaktiviteter Frilek

Onsdag er i utgangspunktet en utedag. Vi blir inne hvis det regner mye og barna blir våte og kalde. Det samme gjelder om vinteren. Barna må være kledd til utedag. Det er lurt å ha et ekstra sett med skiftetøy på SFO. Denne dagen kan barna også ha med seg noe varmt å drikke i termos.

Torsdager har vi muligheten til å låne salen i vinterhalvåret. Om våren, sommeren, og høsten er vi ute og har felleslek og gymaktiviteter.

Inne Ute Andre aktiviteter
Male
Tegne
Klippe og lime
Brette papir
Fingerhekle
Fingerstrikke
Veve
Sy
Brettspill
Kortspill
Puslespill
Bygge klinkekulebane, togbane
eller klosser
Hagen
Amfiet
Tarzanløype
Gå i bekken
Fjøsbesøk
Bålplass
Vikingplassen
Aktiviteter ute etter årstid
Male i vår-, høst-, vinter- og sommerfarger.
Tørking og pressing av blader og blomster.
Potettrykk
Male med blader
Samle inn kastanjer og kongler som vi lager forskjellige ting av
Trolldeig.
Isslott av melkekartonger med farget is
Isfigurer ute i snøen
Male på egg
Lage maske

 

SFO starter første skoledag i august. Første måned er en travel måned med nye ting å forholde seg til, så vi starter opp med og bli kjent med hverandre og SFO-området ute og inne.

I september og oktober er vi mye ute. Vi leker og holder på med forskjellige høstaktiviteter. Vi samler inn blader, går turer i skogen og bekken eller har ulike former for utelek.

I november og desember spiser vi ved bålet en dag i uken. Vi tar også turen til salen hvor vi har ballek og andre gymaktiviteter. Vi har også formingsaktiviteter inne på SFO.

I januar og februar er det mye aking på jordet. Vi lager snømann og snøhuler. Vi er i salen en dag i uken og har organisert lek og formingsaktiviteter.

I mars og april er vi mye ute i bekken og barnehagen. Vi brenner bål ved bekken og har ulike formingsaktiviteter inne. Vi bruker også tid på rollelek og frilek og besøker lammene på Solborg.

Mai og juni vi er mye ute og leker i skog og bekk, samt går turer til fjøset.