Hva er en steinerskole?

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Skoleåret 2021-2022

Hva skjer på de aktuelle alderstrinnene? Hvilke pedagogiske virkemidler og fag blir innført på steinerskolen i det aktuelle trinnet? Les mer om det her.

Her finner du også aktuelle timeplaner og årsplaner for årets trinn.

Inntak

Kan du tenke deg å søke inn barnet ditt hos oss?  Ta kontakt med kontoret på telefon 90706096.

Rutiner for inntak finner du her: Inntaksreglement

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema

Inntak for 1. klasse høsten 2022 finner du her: Inntak 1. klasse høsten 2022

Aktuelt
Adventsspiral

Vi har gått inn i adventstiden med

Koding i 7. og 8. klasse

      7. og 8. klasse

Varm lunch

To dager i uken kan 7.-10. trinn

Last mer
Last mer
Last mer