6. klasse: Harmoni og selvinnsikt

Det greske uttrykket «Menneske, kjenn deg selv!» blir en ledestjerne: Vi finner prosesser og fenomener i den ytre verden og oppdager at de er gjenkjennelige i egne liv og erfaringer. Gleden ved å gjenkjenne seg selv i andre skaper ro; det allmenngyldige gir trygghet.

Menneskehetens historie fra det gamle India til den greske høykulturen viser hvordan de ulike kulturenes storhetstid dannes på et harmonisk grunnlag i streben etter høye idealer. Ved å betone samsvaret mellom ideal og gjennomføring i kulturenes tilblivelse, kan vi forsterke opplevelsen av historien som frigjøringsprosess, der hver kultur fører til noe nytt på grunnlag av de foregående. Samtidig er det viktig å betone det etiske grunnprinsippet; at iboende potensial nettopp kan hentes frem og realiseres gjennom den motivasjonen idealer frembyr. Det var de felles idealene som muliggjorde omfattende samfunnsendringer, og som har preget menneskers samfunnsdannelse helt frem til vår tid.

Gjennom studiet av plantene kan vi utvikle en større bevissthet om samsvar og sammenheng mellom livsformer og omgivelser. Plantenes sykliske forvandling må forstås i sammenheng med dens miljø. Fra de lavere til de høyere planter finnes en utviklingshistorie som speiler de ulike fasene også i menneskets utvikling: Den ferdige plantens idé, fra den minste urt til det høyeste tre, ligger ferdig inni frøet.

Samfunnsdannelsen finner vi også igjen i botanikken: Planteriket utgjør en helhet med sine ulike arter og vekstformer, og de utgjør til sammen en totalitet der alle trengs, også parasitter. Det har overføringsverdi til det menneskelige område, hvor vi ser at alle mennesker skal være del av samfunnet og ha samme rettigheter, selv om de bidrar på ulike måter.

 

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos.

Timeplan for 6. klasse

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10 Fransk
 Nina
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
Eurytmi
 Elisabeth W
Gym
 Adnan
Matte
 Hans Jørgen
12.15 – 13.00 Fransk
  Nina
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
Norsk
 Hans Jørgen
Gym
 Adnan
Engelsk
 Hans Jørgen
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00 Eurytmi
 Elisabeth W
Musikk
 Bacary
Hagebruk
  Angela og Karen
Norsk
 Hans Jørgen
Engelsk
Hans Jørgen
14.00 – 14.10 Friminutt
 14.10 – 15.00 Norsk
 Hans Jørgen
Maling og formtegning
 Annichen

Periodeplan 6 kl.

Uke Fagområde
33 – 36 Matematikk: Regnskap og overslag.

Fortellerstoff: Norges konger.

37 – 39 Norsk: Rettskriving og ordklasser.

Fortellerstoff: Norges kongesagaer.

40 Høstferie
41-45 Ur-kulturene. India, Persia, Mesopotamia, Egypt, Sumer.
45-48 Matematikk-Frihåndsgeometri.
49-51 Norsk: Språklige virkemidler.

Fortellerstoff: Norrøne fortellinger.

52/53 Juleferie
1-4 Botanikk
5-8 Matematikk: Brøk, desimalbrøk.
9 Vinterferie
10-14 Gresk mytologi
15-16 Påskeferie
16-20 Geografi: Norge og Norden.
21-24 Gresk kultur: Fremveksten av bystaten, filosofi.
25 Sommerferie