Inntaksreglement

INNTAKSREGLEMENT for Ringerike Steinerskole

  1. Ringerike Steinerskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1.
  2. Skolen har løpende inntak for 2. – 10.trinn. Søknadsfristen for 1.kl. er 1. mai, før felles innskriving i midten av mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser behandles søknadene fortløpende etter 1. mai.  Ved inntak til 10. klasse og 9. klasse 2. halvår tas kun inn elever som har gått på andre Steinerskoler.
  3. Søknad til Ringerike Steinerskole skal være skriftlig, og skolens søknadsskjema skal benyttes. Søkere som blir tilbudt plass må skriftlig akseptere plassen innen 7 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må signeres av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.
  4. Alle søknader behandles av daglig leder i samarbeid med ledergruppen. Når skolen mottar søknaden blir den registrert og behandlet omgående.
  5. Kapasitet skoleåret 22/23

Trinn

Antall

1.

15

2./3.

16

4./5.

17

6.

18

7.

13

8./9.

13

10.

8

Totalt

100

Prioritering ved oversøkning:

1. Barn av foresatte som er ansatt ved skolen

2. Barn med søsken på skolen

3. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager.

Dersom det er flere søkere innenfor det samme prioriteringskriteriet, vil inntak bli avgjort ved loddtrekning.

Skolen forplikter seg til å informere foresatte om skolens reglement og rutiner som gjelder, samt om informasjonsmøter og annen relevant informasjon som er av betydning for foresatte. Informasjonsmøte er obligatorisk for nye 1.klasseforeldre og åpent for barnehage og småskoleforeldre/andre interesserte. Ved inntak må foresatte gjøres kjent med bestemmelser om betaling av skolepenger og elevkontrakten. Endringer av inntaksreglementet gjøres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og forvaltningsloven.

 

 

Ringerike Steinerskole

Inntak

Styregodkjent: 13.06.22