Søknad om permisjon

Søknad om permisjon fra pliktlig undervisning

 

Søknaden sendes skolen i god tid før permisjonstidspunktet.

Last ned skjemaet og lever det på skolen eller send til Ringerike@steinerskolen.no

 

Friskoleloven § 3-13

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa
Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker.

 

Steinerskolen på Ringerike har følgende retningslinjer knyttet til loven

  • Skolen kan innvilge permisjon for inntil 10 dager pr. skoleår.
  • En bør unngå permisjon midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker. Ved avslag på søknad sender daglig leder et begrunnet vedtak til foreldrene. Det er ankeadgang.
  • Foreldrene må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne spesielt skal tilrettelegge for dette, men foreldrene kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.
  • Der foreldrene har delt foreldreansvar, kreves det at begge foreldrene underskriver søknaden.
  • Det er mulig å klage på vedtaket til daglig leder innen 3 uker etter mottatt vedtak.