2. klasse: Helhet og kvalitet

Nå starter klasseromsundervisningen for fullt. En av lærerens oppgaver blir å legge til rette for at alle fag og emner fremstår som en helhet. Verden henger sammen, og alt er sider ved samme sak.

Eventyrene er klassetrinnets hovedtema dette året. De behandler alle sider ved det menneskelige i arketypiske bilder og formidler visdom uten å være moraliserende. Kvalitetene er absolutte, verdens fenomener henger sammen med en indre logikk og sannhet. Samtidig skaper karakterenes utvetydige og uforanderlige fremtoning et enkelt og trygt bilde av verden.

Dette året har alle aktiviteter til hensikt å skape rammer og form rundt barnas sosiale samspill. Alt som kan gjøre dagen trygg og forutsigbar, vil styrke det sosiale livet. Alt bør bidra til å skape rutiner, gode rytmer og gode vaner, slik at klassen kan bli en velfungerende gruppe som stoler på hverandre og læreren, og som tar seg av hverandre og sørger for orden rundt seg. Det er avgjørende å skape et trygt læringsmiljø.

I 2. klasse bruker vi tid på å introdusere de store bokstavene gjennom utførlige bilder. Skikkelser fra fortellingene blir gjerne gjenskapt i lek og bevegelse og tegnet som bilde. Siden forenkles formen til en bokstav.

I tråd med dette årets overordnede tema fremstiller vi tallene som helheter. Hvert tall har sin særegne kvalitet. De er selvstendige enheter, og de kan gjerne representeres ved andre symboler enn tallene i første omgang.

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos.

 

Timeplan

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
Eurytmi på mandager
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10 Matte
Elisabeth
Øvingstime
Elisabeth
Tur
Elisabeth
Kunst og håndverk
Annichen
Fransk
Nina
12.15 – 13.00 Engelsk
Elisabeth
Maling/formtegning
Elisabeth
Tur
Elisabeth
RLE
Nina
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00 Engelsk
Elisabeth
Norsk
Elisabeth

Årsplan for hovedfag 

Uke Fagområde
34-36 Formtegning

Forarbeid til bokstavinnlæring

37-39 Norsk

Første bokstavinnlæringen

40 Høstferie
41-44 Matematikk

Romertall

45-48 Norsk

Bokstaver

49-51 Matematikk

Arabiske tall

51 Formtegning / RLE

Border og mønstre

Julefortellinger

52 Juleferie
1-2 Matematikk-Formtegning

Border

Fokus

3-5 Norsk

Bokstaver

9 Vinterferie
10-11 Norsk

Alfabetet

12-14 Matematikk

Gangetabellene 11-12

Tallene 1-100

15 Påskeferie
16-19 Norsk

Skriving

20-23 Matematikk

Gangetabellene 25-50

Telle til 100

Repetisjon

24 Avslutningsuke
25 Sommerferie